Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden

Euroclear Sweden breddar nu sitt erbjudande för Exchange Traded Products (ETPer) – och utökar sin tjänst för att emittera och betala även i danska kronor, utöver svenska kronor och euro.  

– Det finns en efterfrågan bland våra kunder att effektivt kunna emittera i fler valutor för att nå investerare i Norden, säger Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden.

Tidigare har Euroclear Swedens kunder haft möjlighet att emittera, avveckla och betala i svenska kronor och euro, och nu utökar Euroclear Sweden sitt erbjudande till att även inkludera danska kronor. Möjligheten att emittera och betala i danska kronor erbjuds kunder som ger ut ETPer (såsom warranter och standardiserade börshandlade certifikat) via Euroclears tjänst Plug & Clear. Tjänsten hanterar idag mer än 95 procent av de emitterade volymerna av ETPer på den svenska marknaden.

Plug & Clear är en helautomatiserad tjänst för att ansluta, emittera och avregistrera ETPer.

– Tjänsten möjliggör en effektiv process genom hela produktlivscykeln via Straight-Through-Processing (STP). Detta förbättrar ledtider, ger automatiserad statusrapportering samt minskar operationell risk och kostnad, säger Sofia Hovelius.

liknande nyheter

Kontakt

Customer relations

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter