Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden

Euroclear Sweden breddar nu sitt erbjudande för Exchange Traded Products (ETPer) – och utökar sin tjänst för att emittera och betala även i danska kronor, utöver svenska kronor och euro.  

– Det finns en efterfrågan bland våra kunder att effektivt kunna emittera i fler valutor för att nå investerare i Norden, säger Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden.

Tidigare har Euroclear Swedens kunder haft möjlighet att emittera, avveckla och betala i svenska kronor och euro, och nu utökar Euroclear Sweden sitt erbjudande till att även inkludera danska kronor. Möjligheten att emittera och betala i danska kronor erbjuds kunder som ger ut ETPer (såsom warranter och standardiserade börshandlade certifikat) via Euroclears tjänst Plug & Clear. Tjänsten hanterar idag mer än 95 procent av de emitterade volymerna av ETPer på den svenska marknaden.

Plug & Clear är en helautomatiserad tjänst för att ansluta, emittera och avregistrera ETPer.

– Tjänsten möjliggör en effektiv process genom hela produktlivscykeln via Straight-Through-Processing (STP). Detta förbättrar ledtider, ger automatiserad statusrapportering samt minskar operationell risk och kostnad, säger Sofia Hovelius.

liknande nyheter

Kontakt

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter