Euroclear Sweden hjälper årligen drygt 100 aktiebolag med deras årsstämma. I över 20 år har våra projektledare arbetat med olika bolag som behöver stöd och hjälp med administrationen kring stämman. 

Nytt för i år är att Euroclear Sweden, i samarbete med advokatbyråerna Mannheimer Swartling och Vinge, har tagit fram en integritetspolicy för bolagsstämmor som bolag kan använda i samband med kallelse till stämman, förutsatt att deras faktiska hantering av personuppgifter överensstämmer med informationen i policyn. 

Tanken är att underlätta för bolagen som har mycket att stå i inför stämman. Om deras personuppgiftsbehandling överensstämmer med informationen i policyn kan de fritt använda den istället för att ta fram en egen, vilket sparar tid. Genom policyn har vi tagit ett första steg mot att skapa en branschstandard och bidra till en enhetlig syn på marknaden när det kommer till dessa frågor, förklarar Torkel Edström, ansvarig för bolagsstämmotjänsterna på Euroclear Sweden.

Bland bolagen som Euroclear Sweden hjälper med bolagsstämman, återfinns både börsnoterade och onoterade bolag. Tjänsten är skalbar. Beroende på hur många som kommer på stämman och vad kunderna själva hinner med att göra, kan de välja en lösning som passar deras behov bäst. 

Vi är glada och stolta över det fina kundbetyg som våra kunder har gett oss de senaste åren och i år har vi lyckats höja det ytterligare. Av de bolag som vi hjälper med bolagsstämman, fick vi kundnöjdhetsbetyget 9,77 av 10 på dagen för stämman. Detta är extra roligt eftersom vi ständigt arbetar med att förbättra våra produkter och tjänster, säger Torkel Edström.

Behöver du hjälp med ditt bolags årsstämma?

Euroclear Sweden erbjuder en rad tjänster och expertis som täcker hela eller delar av processen, så att du kan frigöra tid och fokusera på själva genomförandet.

Liknande nyheter

10/10/2017

Euroclear digitaliserar fondhandeln

Samtidigt som innovationstakten är hög och svenska företag flyttat fram positionerna inom fintech, använder banker och fondbolag fortfarande fax och e-post för att administrera handeln med fonder. Euroclear har därför utvecklat en helautomatiserad lösning som tar fondhandeln in i 2000-talet.

Läs hela artikeln

Kontakt