Michael Carty, VD Euroclear Sweden, summerar första halvåret 2019.

Jag vill passa på att tacka alla våra kunder och partners för ett fint samarbete och ett händelserikt första halvår 2019. 

Vi har utökat vårt nordiska erbjudande och tillhandahåller nu danska kronor i tillägg till svenska kronor och euro. Vårt nordiska erbjudande är tillgängligt för alla kunder som ger ut Exchange Traded Products via vår helautomatiserade tjänst Plug & Clear.

Efterfrågan på vårt fonderbjudande fortsätter att öka. I flera år har Euroclear Sweden arbetat för att digitalisera och automatisera bankernas och fondbolagens fondadministration, och vi ser nu ytterligare fördelar med att införa ett centralt register för fonder. 

Euroclear Swedens roll som värdepapperscentral på den svenska finansmarknaden är att tillhandahålla en säker, effektiv och stabil infrastruktur. Euroclear Sweden ansökte 2017 hos Finansinspektionen för att om-auktoriseras som värdepapperscentral enligt ett nytt europeiskt regelverk, Central Securities Depository Regulation (CSDR). Finansinspektionen beslutade den 22 maj 2019 att ansökan var komplett och Euroclear Sweden förväntas nu erhålla auktorisation innan utgången av 2019. 

Jag önskar alla våra kunder och partners en fin sommar!

liknande nyheter

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter