Penningmarknadskurs 27-29 september, online

Kursen inleds med en översiktlig beskrivning av vpc-systemet och Euroclear Swedens roll på kapitalmarknaden. Kursen ger en fördjupad kunskap om vpc-systemets funktioner för penningmarknaden. Avstämning och uppföljning av affärer, värdepappersinnehav och likvider är centrala avsnitt som behandlas ingående.

  • 27-29 september
  • Kursen hålls via Webex under tre halvdagar, 08.30-12.00
  • Under tre förmiddagar går vi tillsammans igenom ett bildspel. Enbart teori.
  • Kursen hålls på Svenska
  • Kurskostnad 7.500 SEK, ex moms, per kursdeltagare

 

Aktiemarknadskurs 10-11 november, online

Kursen inleds med en översiktlig beskrivning av vpc-systemet och Euroclear Swedens roll på kapitalmarknaden. Kursen ger en fördjupad kunskap om vpc-systemets funktioner för aktiemarknaden. Avstämning och uppföljning av affärer, värdepappersinnehav och likvider är centrala avsnitt som behandlas ingående..

  • 10-11 november 
  • Kursen hålls via webex och via inspelat material under två heldagar 08.30 – 17.00. 
  • Under två heldagar kombineras genomgång av inspelat material, webexmöten och i möjligaste mån även övningsuppgifter. 
  • Kursen hålls på svenska. 
  • Kurskostnad 7.500 SEK, ex moms, per kursdeltagare.

Anmälan kan göras genom att maila anmälningsblanketten, eller motsvarande uppgifter, till utbildning@euroclear.com.

Fram till två veckor före kursstart kan avbokning ske kostnadsfritt, efter det debiteras full kurskostnad vid eventuell avbokning. Euroclear Sweden förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om tillräckligt antal kursanmälningar inte har inkommit.

Om du har frågor kring våra kurser är du välkommen att höra av dig till utbildning@euroclear.com

Observera att under semestertider i juli kan svar på inkomna mail komma att dröja till augusti.

 

I vårat kursutbud finns även nedanstående kurser. Hör av dig till utbildning@euroclear.com om du är intresserad av någon av dessa kurser. Vi samlar in intresseanmälningar och sätter kursdatum när tillräckligt många intresseanmälningar inkommit.  

Emissionskurs

Vill du lära dig mer om vpc-systemets funktioner för emissionshantering? Gå vår heldagskurs!

Emissionskursen ger dig detaljerade kunskaper om vpc-systemets funktioner för att hantera emissioner på aktiemarknaden. Vi går igenom de vanligaste emissionstyperna i vpc-systemet och kommunikationen mellan oss och emissionsinstitut. 

Kurs i förvaltarinrapportering

Vill du lära dig mer om vpc-systemet och hur förvaltarinrapportering fungerar? Gå vår heldagskurs!

Kursen ger dig kunskap om olika typer av förvaltarinrapportering samt rutiner för avstämning och korrigering i vpc-systemet. 

 

liknande nyheter

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter