Euroclear Swedens möjlighet att erbjuda tjänster avseende utländska finansiella instrument via CSD-länkar har påverkats av den ökade regleringen av de finansiella marknaderna. Med anledning av att villkoren har förändrats sedan CSD-länkarna etablerades, kommer Euroclear Sweden genomföra en utvärdering av det befintliga kunderbjudandet. Utvärderingen genomförs under Q1-Q2 2021.

Emittenter som planerar att ansluta sig till Euroclear Sweden genom CSD-länk

Euroclear Sweden antar att utvärderingen kommer att resultera i förändringar i vårt nuvarande erbjudande. Omfattningen av förändringarna och vilken service Euroclear Sweden kommer att erbjuda i framtiden beslutas efter att utvärderingen är genomförd.

Euroclear Sweden kommer inte att öppna länkar till nya CSDer under denna utvärderingsperiod. 

Vänligen notera att möjligheten att kontoföra ett svenskt depåbevis via ett emissionsinstitut är ett alternativ till anslutning till Euroclear Sweden.

Euroclear Sweden tackar för ert tålamod under denna utvärderingsperiod. 

För frågor kan ni kontakta customer.relations@euroclear.com

liknande nyheter

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter