Med utökad digitalisering och automatisering av fondmarknaden uppnås många fördelar menar Susanna Pärlfjärd, produktchef på Euroclear Sweden

Genom utökad digitalisering och automatisering av fondmarknaden uppnås många fördelar. Euroclear Sweden har i flera år jobbat för att förenkla för banker och fondbolag och ser nu ytterligare fördelar med att införa ett centralt register för fondandelar.

– Vi vill att det ska vara enkelt att handla fonder och att det ska ske på lika villkor som för till exempel aktier, säger Susanna Pärlfjärd, produktchef på Euroclear Sweden.

Aktier i svenska aktiebolag som handlas på en marknadsplats avvecklas och registerförs centralt hos en värdepapperscentral. Detta enligt standardiserade villkor och rutiner, medan fonder handlas hos respektive fondbolag där de registerförs enligt olika rutiner.

För till exempel en bank som vill kunna erbjuda ett brett fondutbud till sina kunder innebär det många rutiner att hålla reda på. Det i sin tur kan leda till olika priser samt begränsat fondutbud för kunden.

– Vi ser ett stort värde i att fonder hanteras på samma sätt som andra typer av värdepapper. Ett centralt kontofört register för fondandelar skulle leda till att fondmarknadens aktörer kan hantera sina värdepappersprocesser på ett enhetligt sätt vilket kan leda till operationella synergier, säger Susanna Pärlfjärd.

Euroclear Sweden hanterar idag ett flertal olika typer av värdepapper som till exempel aktier, warranter och obligationer i sitt värdepapperssystem. Där registerförs och hanteras förändringar som sker i samband med handel och företagshändelser. Euroclear Sweden har drygt 1400 aktiebolag anslutna, bland dem samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel. Därmed är infrastrukturen i form av standarder, regelverk och system redan på plats och skulle kunna appliceras även för fondandelar.

– Värdepapperscentralens övergripande mål är att stå för stabilitet, säkerhet och effektivitet. Det är det vi jobbar med i alla våra processer tillsammans med våra kunder - att effektivisera den svenska finansmarknaden, säger Susanna Pärlfjärd.

liknande nyheter

Kontakt

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter