Jenny Lundgren, Euroclear Sweden

Euroclear Sweden hjälper mer än 1 800 bolag med administrationen av deras värdepapper. I över 45 år har vi erbjudit trygg och säker värdepappershantering på den svenska finansmarknaden i egenskap av Sveriges värdepapperscentral. Genom att registrera aktierna hos oss blir bolaget redo för en eventuell börsnotering och det innebär även en trygghet för investerare.

 – Vi möter kunder med olika behov. Det kan vara allt från mindre aktiebolag som bara vill ha hjälp med aktieboken till stora börsnoterade bolag som vi hjälper med både aktiebok och hantering av utdelning och andra bolagshändelser, säger Jenny Lundgren, chef för avdelningen Equity Services på Euroclear Sweden. 

Säker hantering av aktieboken

Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok. Vid föränd­ringar som till exempel ägarbyte eller när andra uppgifter i aktieboken ändras, ska aktieboken uppdateras omgående.

Många aktiebolag upplever att det är tidskrävande och krångligt att manuellt föra aktieboken när det är dags att utöka antalet aktieägare för att till exempel få in mer kapital. Genom att registrera aktier­na hos Euroclear Sweden kan kunderna vara säkra på att antalet utfärdade aktier är korrekt och att aktieboken uppdateras kontinuerligt enligt lagkraven.

Alla bolag som registrerar sina aktier hos oss blir avstämningsbolag. I samband med registreringen blir aktierna i bolaget digitala, dematerialiserade, istället för fysiska aktiebrev, säger Jenny Lundgren.

Att bli avstämningsbolag innebär i korthet att aktiebolagets bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstäm­ningsregister och att aktierna ska vara registrerade hos en värdepapperscentral.

Inför börsnoteringen

Med bolagets värdepapper anslutna till Euroclear Swedens digitala värdepapperssystem får kunderna en säker och effektiv registerföring av bolagets värdepapper. För bolag som funderar på en börsnotering är dessutom ett steg i processen redan avklarat.

Vi erbjuder bolag som registrerar sina aktier hos oss en mängd tjänster som underlättar den interna administra­tionen. Det är smidigt, tryggt och säkert samt frigör tid till kärnverksamheten. Om man dessutom planerar en börsno­tering är det en fördel om aktieboken är i sin ordning från början, säger Jenny Lundgren.

Genom att logga in i vår kundportal IssuerCorner kan kunderna enkelt beställa en aktiebok eller utdelning.

När det är dags för utdelning hjälper vi till med hela processen. Kunderna registrerar bara utdelningen i vår portal och så tar vi hand om resten, från inne­hållande av kupong- och preliminärskatt till rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket, avslutar Jenny Lundgren.

 

Vill du registrera bolagets värdepapper?

Vi tillhandahåller en rad tjänster som underlättar bolags administration av det digitala ägarregistret, utdelning och andra typer av bolagshändelser. Våra experter hjälper dig med registrering, planering och övrig löpande hantering samt ger tips och råd kring vad du behöver tänka på. 

Läs mer om våra tjänster för aktiebolag >

 

Liknande nyheter