Nu lanseras den nya tjänsten Vantage by Euroclear. Det är en informations- och analystjänst som ger en fördjupad inblick i ett bolags aktieägande. Tjänsten ger ansvariga för Investor Relations möjlighet att följa sitt bolags aktieägarstruktur och rörelser kring den egna aktien. Tjänsten har även integrerad information från Morningstar avseende utländska ägare; aktuell börsinformation från Millistream samt information om flaggningar och blankningar.

Euroclear Swedens nuvarande tjänst, Analys, har under många år gett insyn och analys, men i takt med att kraven ökar på IR-avdelningarna behövs mer, snabbare och djupare analys av data. Euroclear Sweden har därför, i samarbete med sina kunder, utvecklat nästa generations ägaranalys – Vantage by Euroclear. 

Insikt om vem som äger aktier i företag blir allt viktigare för att Investor Relations-avdelningar skall kunna bedriva ett aktivt arbete. Det finns risker med att inte ha klart för sig vem som äger aktier i bolaget, vilka som tar positioner och vilken aktieägarnas profil är. Annelie Lindahl, vice vd på Euroclear Sweden och ansvarig för Vantage by Euroclear berättar:

- För att IR-avdelningar snabbt ska kunna överblicka och analysera aktieägandet behövs en samlad vy över ägarbilden. Med Vantage by Euroclear vill vi förbättra kundupplevelsen genom att samla unika data över ägarbilden i ett uppdaterat gränssnitt, som i sin tur ger bolag en bättre översikt över deras aktieägare.

Några av nyckelfunktioner i Vantage by Euroclear är:

  • Vy över ägarbilden inklusive utländska ägare med integrerad information från Morningstar
  • Följa förändringar i ägarstrukturen 
  • Integrerad information från Millistream med aktuell börsinformation, aktieutveckling och data om bolaget
  • Flaggningar, blankningar samt information om insiders transaktioner 

 

Vantage by Euroclear vänder sig till bolag som har sina aktier registrerade hos Euroclear Sweden. Tjänsten passar för alla typer av bolag oavsett storlek. 

- Vi administrerar uppgifter om aktieägandet på svenska börser och handelsplatser, vilket ger oss en unik och snabb insyn i rörelser och ägarstrukturer, säger Roger Storm, VD på Euroclear Sweden. Vi kan med vår data och vår analys visa vem som är den underliggande ägaren även vid utländskt ägande. Detta ger Investor Relations-avdelningar en bättre överblick i vem som äger aktierna i bolaget.

Här är mer information om Vantage by Euroclear

liknande nyheter

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter