Sofia Hovelius, Product Manager, Euroclear Sweden
Sofia Hovelius, Product Manager, Euroclear Sweden

Euroclear Sweden fortsätter att utöka erbjudandet för standardiserade börshandlade derivat genom att inkludera fler nordiska valutor.

I juni 2019 kommer våra kunder att kunna använda vår tjänst för att emittera, avveckla och betala börshandlade derivat även i danska kronor (DKK), utöver svenska kronor och euro. 

- Euroclear Sweden ser en ökad kundefterfrågan att emittera i fler valutor för att nå investerare i Norden. Möjligheten att emittera och avveckla i DKK kommer att erbjudas kunder som ger ut standardiserade börshandlade derivat via Euroclear Swedens tjänst Plug & Clear, säger Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden.

Tjänsten kommer att finnas tillgänglig för kunder att testa i april. Vid intresse att delta i kundtester, vänligen kontakta Karin Gustavsson på karin.gustavsson@euroclear.eu.

Euroclear Sweden Plug & Clear

Plug & Clear är en helautomatiserad lösning för anslutning, emittering och avregistrering av standardiserade börshandlade derivat (warranter och standardiserade börshandlade certifikat). 

Idag hanteras mer än 95 % av de emitterade volymerna på den svenska marknaden via Plug & Clear. Fördelarna är många: förbättrade ledtider, minskad operativ risk, automatiserad statusrapportering samt minskade kostnader. 

Samtliga kunder som är anslutna till Plug & Clear kommer att kunna emittera och avveckla i DKK. 

Läs mer om våra tjänster

Liknande nyheter

Kontakt