Picture of Krister Modin

I februari publicerade Euroclear Sweden rapporten Aktieägandet i Sverige 2017. Rapporten baseras på data som vi har i vårt system över aktieägandet i samtliga svenska noterade aktiebolag samt onoterade bolag som är anslutna till oss, totalt 1 380 bolag.

Intresset för rapporten har varit stort och dataunderlaget gör det möjligt att kartlägga hur aktieägandet utvecklas över tid, hur det skiljer sig mellan män och kvinnor, olika åldrar, olika geografiska regioner samt skillnader mellan privatpersoner och institutionella ägare. 

Förutom att aktieägandet i Sverige är intressant från ett samhällsperspektiv, har data om aktieägandet visat sig innebära fördelar för våra kunder.

Krister Modin, analytiker och talesperson för rapporten, arbetar även med Euroclear Swedens bolagsstämmotjänster. Det är just nu högsäsong för årsstämmor ute i landet och allt fler kunder efterfrågar data från oss för att kunna locka fler aktieägare till årsstämman.

– För många företag är det en utmaning att få vissa grupper av aktieägare att komma till bolagsstämman. Till exempel kämpar vissa företag med att få de yngre aktieägarna att utnyttja sin rösträtt, som deltagandet i stämman rent praktiskt innebär. Med hjälp av vår data kan bolaget analysera ägandet för att sedan kunna rikta information till just den målgruppen som de vill nå ut till, berättar Krister Modin.

För aktiebolag som är anslutna till Euroclear Sweden kan vi ta ut information om aktieägarna som kunderna kan analysera och sortera utifrån olika parametrar och även annan information som adresser. 

Kontakta oss för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa er att ta fram underlag för att arrangera aktieträffar och locka fler till stämman.

Aktieägandet i Sverige 2017

Våra tjänster kring bolagsstämman

Euroclear Sweden erbjuder en rad tjänster och expertis som täcker hela eller delar av processen, så att du kan frigöra tid och fokusera på själva genomförandet.

Liknande nyheter

Kontakt