Jenny Lundgren, chef för avdelningen Equity Services, och hennes team hjälper dagligen aktiebolag att ansluta sina aktier till Euroclear Swedens digitala plattform för värdepappershantering. Precis som förra året har trenden med ett stort inflöde av nya bolag som vill ansluta sina aktier hållit i sig.

Genom att ansluta sina aktier får bolagen hjälp med förberedelserna inför en eventuell börsnotering, med att föra aktieboken och att hantera olika typer av bolagshändelser. 

I år är det många bolag som står inför börsnoteringar som har anslutit sina aktier till oss. Hittills är vi uppe i 120 nyanslutna bolag och det kommer att bli ännu fler innan året är slut, säger Marie Jönsson från Equity Services-teamet som främst arbetar med att ansluta nya aktiebolag.

Det finns även ett stort intresse från utländska bolag som vill ansluta sina aktier till Euroclear Sweden.

Det finns många anledningar till att utländska bolag vill registrera sina aktier i Sverige. Det kan handla antingen om att företagets produkter säljs på den svenska marknaden, eller att många aktieägare finns i Sverige. Det kan också handla om ett uppköpserbjudande eller att man vill öka ägarspridningen internationellt, berättar Jenny vidare.

Equity Services-teamet består idag av åtta medarbetare. Förutom att ge löpande service till de omkring 1 600 anslutna bolagen, är en annan viktig del i arbetet att hjälpa kunderna inför deras bolagsstämma som vanligtvis sker under våren. 

Vi får många samtal både inför och under bolagsstämmosäsongen kring hur man registrerar sin bolagsstämma och tar fram bolagsstämmoaktiebok i vår kundportal IssuerCorner, fortsätter Marie Jönsson.

Många är inte medvetna om att avstämningsdag för bolagsstämman är 5 dagar (inklusive lördag) innan bolagsstämman ska hållas. Om man missar detta blir det både svårt att få ut bolagsstämmoaktieboken i tid och för aktieägarna att hinna rösträttsregistrera sig hos sin förvaltare.

– Vi brukar skicka ut påminnelse i början av året så att våra kunder ska vara väl förberedda när det är dags att hålla årsstämma, avslutar Marie Jönsson.

Vill du registrera bolagets värdepapper?

Vi tillhandahåller en rad tjänster som underlättar bolags administration av det digitala ägarregistret, utdelning och andra typer av bolagshändelser. Våra experter hjälper dig med registrering, planering och övrig löpande hantering samt ger tips och råd kring vad du behöver tänka på. Kontakta vårt team Equity Services för mer information.

Läs mer om våra tjänster för aktiebolag >

 

Liknande nyheter