Registrera strukturerade produkter

Vi förenklar administrationen

Effektiv hantering av strukturerade produkter

Ett sätt för banker och finansbolag att söka finansiering är att ge ut strukturerade produkter. Sådana värdepapper är en kombination av flera olika underliggande tillgångar, anpassade efter olika risk- och avkastningsnivåer.

Genom att registrera strukturerade produkter hos Euroclear Sweden får du en enklare och mer effektiv administration. Du får också tillgång till de underliggande innehavarna.

Vilka strukturerade produkter kan registreras hos oss?

• Nominella finansiella instrument, exempelvis aktieindexobligationer, kreditobligationer eller andra typer av obligationer med underliggande tillgång

• Warranter

• Standardiserade certifikat

• Investeringscertifikat (korgbevis)

Information om registrering av obligationer hittar du på sidan Registrera obligationer.

 

Bli kund

Välkommen att kontakta vårt team

Bonds & Structured Products

Telefon: 08-402 91 70

E-post: issuerorder.vpc@euroclear.eu

Automatiserad hantering av börshandlade produkter (ETP:er)

Många finansiella institut hanterar dagligen anslutning och emittering av stora volymer warranter och standardiserade börshandlade certifikat manuellt. På grund av att dessa produkter ofta är standardiserade gör en automatiserad hantering processen effektivare och förkortar time-to-market. 

Vår automatiserade lösning Plug & Clear bygger på så kallad straight-through-processing (STP) och används för anslutning, emittering och avregistrering av warranter och standardiserade börshandlade certifikat. Med tjänsten får du en effektivare process samt lägre risker och kostnader. 

Plug & Clear erbjuder även statusrapportering i realtid och lägre anslutnings- och aktivitetsavgifter. Tjänsten gör dessutom att du kan automatisera dina interna processer och därmed minska den manuella hanteringen. Informationen verifieras i vårt system och därefter skickas automatiska statusrapporter omedelbart ut.

Som kund till oss kan du använda samma kommunikationssätt som idag (FTP via vårt externa nätverk, FTPS via Internet eller SWIFTNet FileAct).

Så registrerar du strukturerade produkter

Vad innehåller ansökan?

Om du vill registrera strukturerade produkter hos oss kan du skicka in en ansökan via e-post.

Den ska innehålla följande:

  • Bolagsordning
  • Registerutdrag
  • Årsredovisning

För bolag med etablerat säte utanför Sverige behöver vi också få in en legal opinion.


Vad händer när vi fått in ansökan?

När ansökan har kommit in granskar vi villkoren för det finansiella instrumentet, alternativt Allmänna villkor/basprospektet för utgivning under program, ur både ett operativt och ett juridiskt perspektiv. Villkoren måste kunna hanteras inom ramverket för våra system vad gäller allt från emission, clearing och avveckling till förfall av det finansiella instrumentet.

För att vi ska kunna lämna relevanta kommentarer på villkoren är det en fördel om de skickas in innan de anses vara slutgiltiga. När villkoren uppfyller samtliga krav tecknar vi avtal med utgivaren av det finansiella instrumentet.

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om registrering av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.