Anslut strukturerade produkter

Vi förenklar administrationen av dina värdepapper

Effektiv hantering av värdepapper

Ett sätt för banker och finansbolag att söka finansiering är att ge ut strukturerade produkter. Sådana värdepapper är en kombination av flera olika underliggande tillgångar, anpassade efter olika risk- och avkastningsnivåer.

Genom att ansluta dina strukturerade produkter till vårt system får du en enklare och mer effektiv administration. Du får också tillgång till de underliggande innehavarna.

Vilka värdepapper kan anslutas?

• Nominella finansiella instrument, exempelvis aktieindexobligationer, kreditobligationer eller andra typer av obligationer med underliggande tillgång

• Warranter

• Standardiserade certifikat

• Investeringscertifikat (korgbevis)

Information om anslutning av obligationer hittar du på sidan Ansluta obligationer.

 

Bli kund

Välkommen att kontakta vårt team

Bonds & Structured Products

Telefon: 08-402 91 70

Skicka e-post

Automatiserad hantering av börshandlade produkter

Många institutionella investerare hanterar dagligen listning och anslutning av stora volymer warranter och standardiserade börshandlade certifikat manuellt. På grund av att dessa produkter ofta är standardiserade gör en automatiserad hantering processen effektivare och förkortar time-to-market. 

Vår automatiserade lösning Plug & Clear bygger på så kallad straight-through-processing (STP) för anslutning, emittering och avregistrering av warranter och standardiserade börshandlade certifikat. Med tjänsten får du en effektivare process och dina risker och kostnader minskar. 

Plug & Clear erbjuder även automatiserad statusrapportering och lägre anslutnings- och aktivitetsavgifter. Tjänsten gör dessutom att du kan automatisera dina interna processer och därmed minska den manuella hanteringen. Informationen verifieras i vårt system och därefter skickas automatiska statusrapporter omedelbart ut.

Som kund till oss kan du använda samma kommunikationssätt som idag (FTP via vårt externa nätverk, NetView FTP, FTPS via Internet eller SWIFTNet FileAct).

Så gör du för att komma igång

Skicka in ansökan om anslutning

Om du inte redan har anslutit ditt bolags värdepapper till vårt system för att ge ut övriga finansiella instrument ska du först skicka in en ansökan för detta. Ansökan skickas till issuerorder.vpc@euroclear.eu

Den ska innehålla följande:

  • Bolagsordning
  • Registerutdrag
  • Årsredovisning
  • Ifyllt KYC-frågeformulär (länk till formuläret finns nedan)

För bolag med etablerat säte utanför Sverige behöver vi också få in en legal opinion.


Vad händer när vi fått in ansökan?

När ansökan har kommit in granskar vi villkoren för det finansiella instrumentet, alternativt Allmänna villkor/basprospektet för utgivning under program, ur både ett operativt och ett juridiskt perspektiv. Dessa måste kunna hanteras inom ramverket för våra system vad gäller allt från emission, clearing och avveckling till förfall av det finansiella instrumentet.

För att vi ska kunna lämna relevanta kommentarer på villkoren är det bra om de skickas in innan de anses vara slutgiltiga. När villkoren uppfyller samtliga krav tecknar vi avtal med utgivaren av det finansiella instrumentet.

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om anslutning av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.