Registrera obligationer

Effektiv administration av skuldboken

Enklare administration

Genom att registrera obligationer hos oss kan du väsentligt underlätta din administration. Vår digitala skuldbok gör det enkelt att hålla koll på vilka som är innehavare av dina utgivna värdepapper och få tillgång till de underliggande ägarna.

Du kan även enklare hantera utbetalningar och innehållande av eventuell preliminärskatt, om det är aktuellt, via vår webbtjänst för betalningar som erbjuder en helt digitaliserad process för betalningar av ränta och inlösen.

Vi skickar också ut årsbesked till respektive innehavare där det framgår vilka utbetalningar som har gjorts. 

Vilka värdepapper går att registrera?

  • Räntebärande lån (exempelvis företagsobligationer och lån emitterade under MTN-program)
  • Diskonteringspapper (exempelvis bank-, kommun- eller företagscertifikat)
  • Vinstandelslån/kapitalandelslån
  • Övriga strukturerade produkter

Bli kund

Välkommen att kontakta

Bonds & Structured products

Telefon: 08-402 91 70

E-post: issuerorder.vpc@euroclear.eu


Så registrerar du obligationer

Skicka in ansökan

Om du vill registrera obligationer kan du skicka in en ansökan till oss via e-post

Den ska innehålla följande:

  • Bolagsordning
  • Registerutdrag
  • Årsredovisning

För bolag med etablerat säte utanför Sverige behöver vi också få in en legal opinion.

 

Vad händer när vi fått in ansökan?

När ansökan kommit in granskar vi villkoren för det finansiella instrumentet, alternativt basprospektet för utgivning under program, ur ett operativt och juridiskt perspektiv.

Villkoren måste kunna hanteras inom ramverket för våra system vad gäller allt från emission, clearing och avveckling till förfall av det finansiella instrumentet.

För att vi ska kunna lämna relevanta kommentarer på villkoren är det bra om de skickas in innan de anses vara slutgiltiga.

När villkoren uppfyller samtliga krav tecknar vi avtal med utgivaren av det finansiella instrumentet.

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om registrering av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.