Anslut dina obligationer till oss

Få bättre överblick över innehavarna och var förberedd inför noteringen

Finansiera din verksamhet via obligationer

Obligationer är ett bra alternativ för organisationer som inte kan eller vill finansiera verksamheten genom att ge ut aktier.

För bolag som även vill notera obligationen är ett första steg att ansluta värdepappret till vårt digitala system.

Enklare administration

En anslutning till vårt system underlättar också betydligt din administration. Då kan du hålla koll på vilka som är innehavare av dina utgivna värdepapper och få tillgång till de underliggande ägarna.

Du kan även enklare hantera utbetalningar och innehållande av eventuell preliminärskatt, om det är aktuellt. Vi skickar ut årsbesked till respektive innehavare där det framgår vilka utbetalningar som har gjorts. 

Om du inte har anslutit bolagets värdepapper till vårt system behöver du först göra en ansökan enligt nedan.

Vilka värdepapper går att ansluta?

  • Räntebärande lån (exempelvis företagsobligationer och lån emitterade under MTN-program)
  • Diskonteringspapper (exempelvis bank-, kommun- eller företagscertifikat)
  • Vinstandelslån/kapitalandelslån
  • Övriga strukturerade produkter, se Ansluta strukturerade produkter

Bli kund

Välkommen att kontakta

Bonds & Structured products

Telefon: 08-402 91 70

Skicka e-post


Så gör du för att komma igång

Skicka in ansökan om anslutning

Om du inte redan har anslutit bolagets värdepapper till vårt system för att ge ut övriga finansiella instrument är ett första steg att skicka in en ansökan för detta. Ansökan ska skickas till issuerorder.vpc@euroclear.eu

Den ska innehålla följande:

  • Bolagsordning
  • Registerutdrag
  • Årsredovisning
  • Ifyllt KYC-frågeformulär (länk till formuläret finns nedan)

För bolag med etablerat säte utanför Sverige behöver vi också få in en legal opinion.

 

Vad händer när vi fått in ansökan?

När ansökan kommit in granskar vi villkoren för det finansiella instrumentet, alternativt basprospektet för utgivning under program, ur ett operativt och juridiskt perspektiv.

Dessa måste kunna hanteras inom ramverket för våra system vad gäller allt från emission, clearing och avveckling till förfall av det finansiella instrumentet.

För att vi ska kunna lämna relevanta kommentarer på villkoren är det bra om de skickas in innan de anses vara slutgiltiga.

När villkoren uppfyller samtliga krav tecknar vi avtal med utgivaren av det finansiella instrumentet.

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om anslutning av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.