Automatiserad fondorderhantering

En automatiserad hantering av fondorder ger ökad säkerhet och större transparens i orderflödet. Det vinner både distributörer och fondbolag på, samt i förlängningen även slutinvesteraren.

En stor del av orderadministrationen inom fondhandeln i Sverige sköts fortfarande med hjälp av fax och e-post. En manuell hantering innebär både höga administrationskostnader och onödiga operationella risker. 

Säkert och effektivt

Med vår fondtjänst tar vi bort den manuella hanteringen och automatiserar orderflödet. Vi tror på nyttan av att använda standarder och processer för fondmeddelanden och arbetar kontinuerligt med förbättring tillsammans med marknadens aktörer för att möta marknadens behov internationellt och lokalt. 

Precis som för andra värdepapper som vi hanterar i vårt värdepapperssystem omfattar vår fondtjänst samma säkerhetskrav och tillsyn från myndigheter.

Som distributör kan ni enkelt gå över till en automatiserad orderhantering, vilket skapar en snabbare, säkrare och effektivare fondhandel. Skillnaden blir att all hantering vid köp och försäljning sker automatiskt, och ni kan följa varje order i realtid. Ni kan också få automatiska avstämningar dagligen.

Enkel implementation

Det är enkelt att implementera och börja använda vår tjänst för digital fondorderhantering. Ni kan koppla upp mot vår tjänst utan att byta ut era befintliga system. Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med olika systemleverantörer på marknaden och tar hand om implementering. Det betyder att ni kan fortsätta att använda samma gränssnitt och leverantörer som idag.

Via Euroclear Swedens fondtjänst finns möjlighet att koppla upp sig mot Euroclear-gruppens internationella fondutbud. På så vis öppnar ni upp möjligheten att erbjuda era kunder ett mycket stort utbud av internationella fonder. 

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Ja, jag vill bli kontaktad av en expert från Euroclear Sweden

*
 
 
*
captcha
 
 

Har du frågor eller vill bli kund? Kontakta oss:

 

Customer Relations


customer.relations@euroclear.com