Tilldelning av ISIN

Euroclear Sweden tilldelar ISIN-kod (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

Euroclear Sweden är den enda auktoriserade ISIN-tilldelaren (National Numbering Agency) i Sverige. ISIN är en unik identifikationskod för värdepapper och gäller för aktier, obligationer, fonder, företagscertifikat och fullmakter.

ISIN för fonder

Om du har startat en ny fond kan du ansöka om en ISIN-kod via formulären nedan utifrån vilken typ av fond det gäller.

ISIN för aktier, obligationer och övriga värdepapper

För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om registrering av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss för mer information om ISIN för aktier, obligationer och övriga värdepapper på issuerorder.vpc@euroclear.com

Mer information om ISIN

Om du letar efter allmän information om ISIN kan du besöka webbplatsen för Association of National Numbering Agencies (ANNA): https://www.anna-web.org/