Banker och finansiella institut

Läs mer om hur Euroclear Sweden kan hjälpa er

Läs mer om Euroclear Swedens tjänster och produkter för banker och finansiella institut:


 

Kund hos Euroclear Sweden

Du som arbetar på en bank eller finansiellt institut som är s.k. deltagare hos oss i en eller flera av rollerna kontoförande institut, emissionsinstitut, förvaltare, clearingmedlem eller likvidbank hittar mer information via kundportalen MyEuroclear.

Har du frågor? Kontakta våra duktiga experter på customer.relations@euroclear.com