Banker och finansiella institut

Information för dig som arbetar på bank eller annat finansiellt institut

Här har vi samlat information om clearing och avveckling, fondorderhantering och vanliga frågor från privatpersoner. Du som arbetar på en bank eller finansiellt institut som är s.k. deltagare hos oss i en eller flera av rollerna kontoförande institut, emissionsinstut, förvaltare, clearingmedlem eller likvidbank hittar mer information via MyEuroclear.

Vad vill du veta mer om?