Så blir du kund

Steg för steg

Så registrerar du aktier hos oss

Funderar du på att börsnotera ditt företag? 

Det finns flera anledningar att registrera ditt företags aktier hos oss. Men oavsett varför du väljer att bli kund så går processen till på samma sätt.

Vi tar över ansvaret för din aktiebok

Digital aktiebok hos Euroclear Sweden

När du blir kund hos Euroclear Sweden innebär det i praktiken att du lämnar över ansvaret för din aktiebok till oss. Den här ansvarsöverlämningen sker i samband med att ditt företag blir ett så kallat avstämningsbolag

Ändring i bolagsordningen

För att kunna registrera ditt företags aktier hos Euroclear Sweden krävs ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen

En förutsättning för att du ska kunna registrera dina aktier, dvs. ansluta ditt företag till oss, är att ni först beslutar om att ta in ett avstämningsförbehåll i er bolagsordning. För att göra det behöver ni kalla till en bolagsstämma som beslutar om ändringen. Ändringen ska sedan skickas in till Bolagsverket för registrering.

Ta hjälp av ett emissionsinstitut

Emissionsinstitut hjälper till under anslutningsprocessen till Euroclear Sweden

I början av processen behöver du ta hjälp av ett emissionsinstitut. Ett emissionsinstitut är en bank eller en fondkommissionär som hjälper till under anslutningsprocessen. Det finns cirka 25 emissionsinstitut i Sverige, och du väljer själv från listan över emissionsinstitut vilket du vill anlita.

Emissionsinstitutet kontrollerar att ditt företags aktiebok är i sin ordning, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra anslutningen. 

Det är också emissionsinstitutet som sköter det praktiska arbetet med att registrera ditt företags aktier hos oss i slutet av processen.

Skicka in ansökan

Nuvarande aktiebok är viktigastde delen av anslutningsansökan till Euroclear Sweden

När ni anlitat ett emissionsinstitut och bolagsstämman godkänt införandet av avstämningsförbehållet är det dags att skicka in er anslutningsansökan till oss.

Er nuvarande aktiebok är den viktigaste delen av ansökan. Eftersom innehållet i aktieboken ska föras över till vårt register är det viktigt att den speglar hur aktieinnehavet för ditt företag ser ut. Ändringar ska gå att spåra bakåt i tiden till att bolaget bildades.  

Ansökan godkänns

När ansökan har blivit godkänd tar Euroclear Sweden över hanteringen av aktieboken

När vi godkänt ansökan tar vi över hanteringen av aktieboken och flyttar in den i vårt system. I samma stund som det sker är bolaget officiellt ett avstämningsbolag. Vi tar nu över administrationen av aktierna och företaget har kommit ett steg närmare en börsnotering, om ni så vill.

Läs mer om processen för nya avstämningsbolag i dokumentet nedan.

Mer om avstämningsbolag

Som avstämningsbolag finns det ett par saker du behöver veta, bland annat att Euroclear Sweden framställer en offentlig aktiebok varje kvartal för aktieägare som äger mer än 500 aktier i bolaget.

Inför bolagsstämman kommer du att behöva beställa en bolagsstämmoaktiebok i god tid. Om du behöver hjälp med förberedelser inför stämman så kan du kontakta oss. Våra seniora konsulter hjälper gärna till med både praktiska, juridiska och tekniska frågor kring bolagsstämman.

I vårt webbaserade verktyg IssuerCorner får du tillgång till de funktioner du behöver för att beställa bolagsstämmoaktiebok, utdelning, fullständiga aktieböcker och adresser för utskick. 

Första steget är att kontakta oss

Funderar du på att bli kund hos oss? Då rekommenderar vi att du först av allt kontaktar en av våra experter. De hjälper till att svara på frågor du har om processen och hjälper dig komma igång.

Ja tack, jag vill bli kontaktad av en expert från Euroclear Sweden

*
 
 
*
captcha