Stöd vid bolagstämman

Få hjälp med att genomföra en lyckad bolagsstämma

bossComplete


Med vårt heltäckande paket "bossComplete" så gör vi det enkelt för dig. Du kan luta dig tillbaka och låta våra duktiga experter sköta hela processen - från planeringsstadiet till leverans av stämmohandlingar.
 

Med vår heltäckande tjänst bossComplete får du hjälp av en erfaren specialist som sköter all kontakt med aktieägarna under anmälningsperioden och hjälper dig från planeringsfasen fram till bolagsstämmans avslutande.

Aktieägarna får även möjlighet att anmäla sig via en speciellt utvecklad sida som de når via er webbplats. Anmälningssidan är framtagen i linje med ditt bolags grafiska profil och du har under hela anmälningsperioden tillgång till statistik och rapporter via webbtjänsten.

Vi hjälper dig också att matcha anmälningarna mot bolagsstämmoaktieboken och upprättar en anmälningsförteckning, samt tar hand om närvaroregistreringen på plats på bolagsstämman.

Paketet innehåller:
 

 • Uppstart och planering tillsammans med er
 • Registrering av anmälningar inkomna via telefon och post
 • Skräddarsydd webbplats för aktieägarna att anmäla sig genom
 • Insamling och granskning av fullmakter
 • Avstämning mot bolagstämmoaktieboken
 • Framställande av preliminär röstlängd
 • Utskick av inträdeskort och gästkort
 

Med vår personal på plats på stämman:
 

 • Registrering av närvaro
 • Granskning fullmakter och övriga frågor
 • Sammanställning av röstlängd
 • Stöd vid votering
 • Röstdosor (tilläggstjänst)
 • Leverans av stämmohandlingar per pdf 

bossNotify

Med paketet bossNotify så hjälper våra experter er med en smart och effektiv hantering av anmälningarna till er bolagsstämma.
 

Vi hjälper dig att ta emot anmälningarna till bolagsstämman per telefon och post samt samlar in fullmakter. Aktieägarna får även möjlighet att anmäla sig via en speciellt utvecklad sida som de når via er webbplats. Anmälningssidan är framtagen i linje med ditt bolags grafiska profil och du har under hela perioden tillgång till statistik och rapporter via vår webbtjänst.

På avstämningsdagen matchar vi anmälningarna mot bolagsstämmoaktieboken och upprättar en anmälningsförteckning. Innan bolagsstämman överlämnar vi anmälningsförteckningen till dig i önskat format som underlag för registrering av aktieägarna på stämmodagen.


Paketet innehåller:
 

 • Uppstart och planering tillsammans med er
 • Registrering av anmälningar inkomna via telefon och post
 • Skräddarsydd webbplats för aktieägarna att anmäla sig genom
 • Insamling och granskning av fullmakter
 • Avstämning mot bolagstämmoaktieboken
 • Framställande av preliminär röstlängd
 • Utskick av inträdeskort och gästkort
 • Leverans av anmälningsregister
 • Uppföljningsmöte

 

Kontakta oss
 

Vår duktiga expert Torkel kan hjälpa dig att komma vidare med bolagstämman.

Torkel Edström

Sales & Relationship Manager

073-684 91 16
torkel.edstrom@euroclear.com