För dig som redan är kund

Tjänster och information för befintliga kunder

Analys

Analys är en tilläggstjänst som låter dig analysera ägandet i ditt bolag på djupet. Du hittar Analys i IssuerCorner om du prenumererar på tjänsten.

En viktig del av det löpande Investor Relations-arbetet är att noga följa utvecklingen av ägandet i ditt bolag. Med hjälp av Analys kan du enkelt skapa tydliga rapporter med detaljerad information om dina ägare.

Med Analys kan du:

 • Få en komplett bild av ägarstrukturen i ditt företag
 • Skapa fullständiga rapporter med både förvaltarregistrerade och direktregistrerade ägare
 • Bli uppdaterad halvårsvis, kvartalsvis, månadsvis eller varje dag
 • Se vilka dina största ägare är, sorterat på innehav eller antal röster
 • Bli underrättad snabbt om förändringar i ägandet
 • Exportera rapporterna från Analys. Rapporterna kommer i PDF eller i text-format för vidare bearbetning. 

Du kan också välja att få information om det utländska ägandet i ditt aktiebolag, dvs. utländska institutionella aktieägare som döljer sig bakom förvaltare.

Snapshot

En av våra mest populära rapporter är Snapshot. Med Snapshot får du snabbt en överblick över de mest relevanta aktiviteterna bland bolagets aktieägare.

Informationen i Snapshot baseras på tjänsten Analys och visar en jämförelse av ägardata för den senaste månaden, föregående månad och det senaste årsskiftet. Snapshot levereras månadsvis i PDF-format via e-post.

Kontakta oss för mer information om hur du aktiverar och kommer igång med Analys.

Beställning av aktiebok och förvaltarförteckning

Aktiebok

 • Du kan beställa en aktiebok (direktregistrerade aktieägare och förvaltare i ägares ställe finns med här) via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst, men även innevarande bankdag om beställningen görs före kl. 15:00. 
 • Aktieboken är tillgänglig i IssuerCorner bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg. Du hittar aktieboken under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format och som pdf.

Förvaltarförteckning (sammanställd lista över förvaltarregistrerat innehav)

 • Du kan beställa en förvaltarförteckning (de aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier finns med här) via IssuerCorner. Beställningen kan från och med den 19 december 2019 göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst. Beställning av förvaltarförteckning behöver göras före kl 15 minst två (2) bankdagar före avstämningsdagen.
 • Förvaltarförteckningen är tillgänglig i IssuerCorner den fjärde (4) bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg, dvs tidigast sex (6) bankdagar efter beställningen. Du hittar förvaltarförteckningen under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format och som pdf.

Offentlig aktiebok och förvaltarförteckning

 • Offentliga aktieböcker och förvaltarförteckningar tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Aktiebolagslagen. Den offentliga aktieboken finns tillgänglig i IssuerCorner bankdagen efter sista dagen i kvartalet. 

 • Den offentliga förvaltarförteckningen, där Euroclear Sweden sammanställer inrapporterade ägare från förvaltarna per sista dagen i kvartalet, är tillgänglig i IssuerCorner sjätte bankdagen efter sista bankdagen i kvartalet.

 • Om du vill ha information om samtliga aktieägare kvartalsvis så kan du enligt prislista beställa detta från oss via e-post. Du får en fullständig aktiebok i PDF-format och en textfil som du kan använda som du vill, t.ex. för att ta ut adresser eller sortera aktieägare. 

 • Har du ett återkommande behov av att få information om samtliga aktieägare? Då kan du använda dig av vår tilläggstjänst Analys där du kan prenumerera på informationen och du behöver inte göra separata beställningar varje kvartal. Kontakta oss för att veta mer.

Bolagsstämmoaktiebok - bolagsstämma och utdelning

 • Bolagsstämmoaktieboken ska beställas via IssuerCorner så snart uppgiften om bolagsstämman är offentlig. 28 dagar  innan ordinarie bolagsstämma öppnas möjlighet för förvaltare att rapportera in underliggande aktieägare som önskar delta på stämman (14 dagar innan gäller för extra bolagsstämma).

 • Samtidigt som du beställer bolagsstämmoaktiebok ska du även registrera utdelning (om den är offentliggjord) om bolaget ska besluta om aktieutdelning på stämman. Efter bolagsstämman, då beslut om utdelning har fattats, måste du gå in och bekräfta utdelningen i IssuerCorner.

Adressuppgifter till ägarna

 • Du kan beställa adressuppgifter i IssuerCorner. Adresuppgifter kan innehålla adresser till andra mottagare än aktieägarna. För ägare som har en förmyndare eller annat ombud registrerad på sitt vp-konto, produceras adresser till de personerna istället. 

 • Adressuppgifter beställs för direktregistrerade ägare via IssuerCorner. Beställningen kan göras med avstämningsdag (även kallad utsökningsdag) per vilken framtida svensk bankdag som helst, men även innevarande bankdag om beställningen görs före kl. 15.
 • Adressuppgifterna är tillgängliga i IssuerCorner bankdagen efter den avstämningsdag som beställningen avsåg.  Du hittar dem under rubriken Issuer Interface / Beställningar, Klara beställningar som en fil i txt-format som en lista och som PDF-fil (24 adresser per sida).

 • Utöver adressuppgifter i filformat kan även tryckta adressuppgifter på klisterettiketter beställas efter att adressfilen finns tillgänglig i IssuerCorner.

 

Ägarförteckningar

De typer av ägarförteckningar som finns är:

 • Aktiebok - en aktiebok innehåller ett bolags samtliga aktieägare. Vissa ägare är direktregistrerade och har sitt innehav i eget namn på s.k. vp-konton hos Euroclear Sweden. Aktieägare som har sitt innehav i depå hos förvaltare finns inte specificerade i aktieboken. Depåinnehaven finns som en gemensam posti förvaltarens namn ”i ägares ställe” i aktieboken.

 • Förvaltarförteckning - en förvaltarförteckning är en tilläggsprodukt till aktieboken där förvaltare på bolagets begäran rapporterar in underliggande aktieägare.

 • Offentlig aktiebok - offentliga aktieböcker och förvaltarförteckningar tas fram per automatik sista bankdagen i varje kvartal i enlighet med Aktiebolagslagen. De här böckerna/förteckningarna innehåller alla aktieägare som har mer än 500 aktier i bolaget. De ska hållas tillgängliga för allmänheten både hos Euroclear och hos bolaget. 

 • Offentlig förvaltarförteckning fungerar som ett tillägg till offentliga aktieboken och tillsammans utgör de en fullständig offentlig aktiebok.

 • Bolagsstämmoaktiebok - bolagsstämmoaktieboken är en aktiebok som upprättas inför en bolagsstämma. Det är enbart aktieägare som finns upptagna i bolagsstämmoaktieboken, som vi sammanställer på avstämningsdagen, som har rätt att delta på bolagsstämman och som kan rösta, antingen på plats eller via ombud om man inte kan närvara personligen. Bolagsstämmoaktieboken innehåller de aktieägare som har sina aktier registrerade i eget namn i aktieboken ( inklusive de aktieägare som låtit sin förvaltare tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn). 

 • Adressuppgifter till aktieägarna.

Allt du behöver för att hantera dina bolagshändelser

Bolag står ofta inför många typer av bolagshändelser under ett år, till exempel årsstämma, utdelning och emissioner av olika slag. Nedan finns en kortfattad guide för att hjälpa dig få en överblick över våra tjänster.

Emissionshändelser

Den vanligaste emissionen som vi hjälper bolag att hantera är riktad nyemission eller så kallad private placement. När ditt bolag har gjort upp med köparna om investeringen behöver aktiekapitalet höjas och registreras hos Bolagsverket. I samband med detta behöver du kontakta ett emissionsinstitut som hjälper dig vidare.

Generellt så gäller vid emissioner att bolaget måste anlita ett emissionsinstitut om aktieägaren har ett val i emissionen t ex teckning av aktie i en företrädesemission. I övriga fall kan ni kontakta oss.

En lista över emissionsinstitut hittar du här (pdf 188 kB, öppnas i nytt fönster)

Bolagsstämma och utdelning

Du behöver beställa bolagsstämmoaktieboken 28 kalenderdagar innan den ordinarie bolagsstämman ska hållas. Avstämningsdagen blir automatiskt fem vardagar (inklusive helgfria lördagar) innan stämman. Dagen efter avstämningsdagen finns bolagsstämmoaktieboken i IssuerCorner. 

Om bolagsstämman fattar beslut om kontant utdelning till aktieägarna, behöver du bekräfta detta i IssuerCorner efter stämman för att göra den preliminära beställningen om utdelning definitiv. 

OBS! Tänk på att uppgift om bolagsstämma och/eller utdelning ska vara publik innan du gör beställningen i IssuerCorner. 

Viktiga dagar att hålla koll på:

Det totala beloppet för bolagets utdelning måste finnas på bolagets bankkonto och vara tillgängligt för Euroclear Sweden senast dagen innan utbetalningsdagen. 

Se illustrationen nedan som visar de viktigaste dagarna att hålla koll på kring bolagsstämma och utdelning.

Kontoutdelning Euroclear Sweden

Liten ordlista för nya avstämningsbolag

Avstämningsbolag

Ett bolag med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och som har anslutit sina värdepapper till Euroclear Sweden.

Avstämningsdag 

Dag då aktieägaren ska vara införd i avstämningsregistret (aktieboken) för att ha rätt att delta i en emissionshändelse, få rätt till utdelning etc.

Emissionsinstitut

Bank eller fondkommissionär som hjälper bolag att hantera emissioner.

Kontoförande institut

Bank eller fondkommissionär som hanterar aktieägares värdepapperskonton.

Aktiebok

Förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare/förvaltare.

Direktregistreade aktieägare

Aktieägare som har sitt innehav registrerat på ett värdepapperskonto i eget namn.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare där innehavet i aktieboken är registrerat i förvaltarens namn ”i ägares ställe”.

Förvaltarförteckning

Förteckning som innehåller uppgift om förvaltares inrapporterade aktieägare för aktieägare som har sina aktier förvaltade/i depå hos bank eller fondkommissionär.

Fullständig ägarförteckning

Ägarförteckning som visar både direkt-och förvaltarregistrerade ägare.

Bolagsstämmoaktiebok

En aktiebok som tas fram särskilt för en bolagsstämma. Innehåller både direktregistrerade ägare och förvaltarregistrerade ägare som via sin förvaltare har rösträttsregistrerat sina aktier inför stämman.

Offentlig ägarförteckning 

En ägarförteckning som innehåller alla aktieägare som har över 500 aktier i ett bolag. Består av 2 dokument; en aktiebok och en förvaltarförteckning. Dokumenten är endast tillgängliga i PDF-format.

ISIN

International Securities Identification Number (ISO 6166) ett värdepappers unika ID-nummer, 12-ställig kod.

LEI

Legal Entity Identifier (ISO 17442), är en unik 20 tecken lång kod som används för att identifiera företag eller entiteter på finansmarknaden. 

CFI

Classification of Financial Instruments (ISO 10962), 6-ställig kod.

FISN

Financial Instrument Short Name (ISO 18774), kod som beskriver egenskaperna hos ett finansiellt instrument och som består av max 35 tecken.

Kontakt

Om du har problem med att logga in eller har andra frågor om tjänsterna i IssuerCorner är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 08-402 91 11 

E-post: issuerorder.vpc@euroclear.eu

Ännu inte kund hos oss?