• Hjälp

Statistik

Statistik för dig som är deltagare

Vi publicerar löpande statistik inom en rad olika områden. Beroende på vilken statistik det handlar om uppdateras den månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Du hittar statistiken i Nyheter & statistik-appen i MyEuroclear som du når genom att logga in.

Exempel på rapporter vi tar fram är statistik över aktieägare i svenska avstämningsbolag och statistik över clearing och avveckling.

Avvecklingsstatistik för deltagare

För dig som är deltagare publicerar vi även avvecklingsstatistik. Detta för att hålla dig informerad om utfall och effektivitet för processer relaterade till clearing och settlement.

Exempel på statistik för deltagare:

  • Statistik och volymer baserat på avvecklingen av transaktioner hos Euroclear Sweden
  • Antal transaktioner och likvidbelopp för delmarknaderna AM och PM
  • Settlement Efficiency-rapporter som presenterar avvecklingsgrad per deltagare
  • Settlementgrafer som visar vi utvecklingen för avvecklingsgraden över tid för båda delmarknaderna AM och PM
Toppen av sidan