• Hjälp

Utmanande tidsplan för kommande CSD-förordning

Marcus Hjorth
Marcus Hjorth

I slutet av 2014 kom den europeiska myndigheten ESMA med ett förslag som anger mer i detalj vad CSD förordningen kräver av värdepapperscentraler och deras deltagare, inklusive ett regelverk för avvecklingsdisciplin och så kallade ”buy in”.

I Euroclear's svar till förslaget betonade vi de utmaningar som är kopplade till genomförandet av ett sådant komplext regelverk under en tidsperiod på endast 18 månader, och att regelverkets påverkan på värdepappersmarknaden inte hade analyserats tillräckligt. Vidare noterade vi också att regelverket felaktigt utgår ifrån att alla värdepapperscentraler verkar i en harmoniserad marknad och att våra respektive verksamheter skulle kunna samordnas.

Det exakta innehållet i de slutliga reglerna från ESMA, och när värdepapperscentraler och deras deltagare måste ha anpassat sin verksamhet, kommer inte att offentliggöras förrän tidigast under sommaren. Vi har dock påbörjat arbetet med att anpassa vår verksamhet till de nya regler som finns angivna i ESMA-förslaget.

Parallellt projekt om ny CSD-plattform
Samtidigt som CSDR arbetet håller vi på att ta fram en affärsplan för genomförandet av en ny CSD-plattform för den svenska marknaden, med syftet att harmonisera marknadspraxis gentemot Europeisk standard. Med nuvarande tidslinje för avvecklingsdisciplin och buy in regelverk kommer vi inte ha ett nytt, fullt ut CSDR-anpassat system på plats innan reglerna börjar gälla. En betydande insats kommer därför behövas för att anpassa det nuvarande VPC-systemet till CSDR. Samtidigt finns det flexibilitet i VPC-systemet som kan tillgodose de flesta av kraven i CSDR. Vi kommer under våren påbörja preliminära diskussioner med marknaden om hur en sådan anpassning kan gå till.

Mer information
Läs Euroclear-gruppens svar på ESMA's förslag här (på engelska).

Kontakt

Toppen av sidan