• Hjälp

Uppdatering kring FATCA-projektet

Den amerikanska lagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act, även kallad FATCA, trädde i kraft den 1 januari 2013 och ger det amerikanska skatteverket Internal Revenue Service (IRS) möjlighet att få kännedom om amerikanska tillgångar och betalningar genom utländska finansiella institut.

Påverkan för Euroclear Sweden’s deltagare
De deltagare till Euroclear Sweden som primärt kommer att påverkas av FATCA är kontoförande institut och förvaltare. Under den gångna hösten har vi undersökt möjligheterna att praktiskt genomföra en marknadsgemensam lösning för värdepapperskonton i VPC-systemet. Arbetet har fokuserat på den första fasen av FATCA-implementationen, där ny funktionalitet i VPC-systemet behövs från den 31 december 2013.

För att kunna stödja en svensk FATCA-lagstiftning behöver vi utveckla VPC-systemet för att kunna lagra kontoinformation, skapa filer med data gällande kontohavare och konton och kunna markera konton som rapporterbara.

Utöver detta kan det även komma att bli aktuellt att skapa funktionalitet för att stödja innehållande av skatt på amerikanska värdepapper. I en andra fas kommer vi också att behöva utveckla systemstöd för FATCA-rapportering till Skatteverket.

Nästa steg
Vi på Euroclear Sweden har fram till nu samarbetat med flera kontoförande institut och förvaltare gällande implementeringen av FATCA. Marknaden väntar nu besked från Finansdepartementet om vilken utformning avtalet med USA, på vilket svensk lag baseras, förväntas få.

Som nästa steg kommer vi i februari att bjuda in kontoförande institut och förvaltare till ett informationsmöte gällande vilka effekter vi tror att den nya lagstiftningen kommer att ha på värdepapperskonton i VPC-systemet.

Läs mer
För bakgrundsinformation, se FATCA-artikeln från september 2012

Kontakt

stefan persson 150

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Persson
Product Management
stefan.persson@euroclear.eu

Toppen av sidan