• Hjälp

Stora skillnader på de nordiska marknaderna

Anders Löfgren från Euroclear Sweden intervjuades nyligen i publikationen International Securities Services. I artikeln säger Anders Löfgren att även om de nordiska marknaderna på ytan kan te sig lika så skiljer de sig åt på många områden, inte minst när man jämför legala strukturer.

Men det pågår också förändringar på marknaden som berör alla de nordiska länderna och på så sätt som ökar samverkan över gränserna. Till exempel gäller detta utvecklingen kring Target2Securities (T2S) som kan komma att medföra ett tätare samarbete mellan Euroclear Finland och Euroclear Sweden när det gäller utvecklingen av gemensamma asset servicing-tjänster.

Läs hela artikeln på iss-mag.com

Anders_Lofgren

Anders Löfgren, Head of product management, Euroclear Sweden

Toppen av sidan