• Hjälp

Sänkta avgifter för Euroclear Sweden Plug & Clear

För att ytterligare stödja den snabba tillväxten av warranter och standardiserade certifikat på marknaden, har vi nu tagit det första steget mot att sänka våra avgifter för tjänsten Plug & Clear.

Från och med den 1 april i år är avgiften för anslutning och emittering 350 kronor, istället för som tidigare 450 kronor. Prisförändringen omfattar samtliga warranter och standardiserade certifikat anslutna och emitterade via tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear.

Med Plug & Clear kan du minska din manuella hantering eftersom som hela processen för anslutning och emittering automatiseras. Tjänsten omfattar allt från anslutning och emittering till avregistrering och inlösen av warranter och standardiserade certifikat.

Denna prissänkning är det första steget mot en övergripande prisjustering för produkter som är anslutna och emitterade via tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear.

Kontakt

Toppen av sidan