• Hjälp

Pemex första bolaget att använda Euroclear’s Cebures-länk

Petróleos Mexicanos (Pemex) väntas bli det första mexikanska bolaget att emittera skuldinstrument via Euroclear’s nylanserade "Cebures”-tjänst. De nya Pemex-obligationerna kommer att emitteras via Indeval, den mexikanska värdepapperscentralen, och kommer att ge investerare utanför Mexiko tillgång till inhemska värdepapper utgivna i mexikanska peso.

Läs hela pressreleasen här (på engelska)

Toppen av sidan