• Hjälp

Pågående diskussion med marknaden kring efterlevnad av CSD-regleringen

Yannic Weber
Yannic Weber

För att förbättra säkerheten och stabiliteten i det finansiella systemet har EU tagit fram nya europeiska regler för värdepappersavveckling och värdepapperscentralers verksamhet, den så kallade CSD-regleringen. För att kunna erbjuda den svenska marknaden en CSD-plattform som motsvarar de nya reglerna har Euroclear Sweden tillsammans med marknadens deltagare tittat på ett antal olika alternativ på lösningar.

Yannic Weber, vd för Euroclear Sweden och Euroclear Finland kommenterar de olika alternativen.

- För att kunna efterleva den nya CSD-regleringen fullt ut behöver vi ha anpassat vår verksamhet i slutet av år 2017 eller i början av 2018. Vi har därför undersökt ett antal olika sätt att uppnå detta. Under sommaren har vi haft en omfattande dialog med Finansinspektionen, medlemmarna i den svenska marknadens rådgivningskommitté (MAC:en) och Fondhandlareföreningen. Vi har också haft en intensiv dialog med våra deltagare där vi träffat representanter från alla kundsegment i Sverige.

De två alternativ som vi ser som möjliga är följande (ett tidigare alternativ har tagits bort eftersom det innefattade en uppgradering av det nuvarande vpc-systemet vilket anses vara för riskfyllt):

1. Introduktion av en helt ny svensk CSD-plattform, baserad på mjukvara från BaNCS Market Infrastructure som Euroclear använder i Finland. Detta alternativ skulle inte bara möjliggöra efterlevnad av den nya CSD-regleringen, utan även av andra europeiska standarder för både corporate actions (som föreslagits av Corporate Actions Joint Working Group; CAJWG) och ISO-meddelanden.

2. Taktiska och begränsade omarbetningar av det nuvarande vpc-systemet följt av ett fullständigt utbyte av plattform längre fram i tiden.

Främsta fokus för marknadsdialogen har varit att undersöka möjligheterna för ett genomförande av en ny CSD-plattform för Sverige inklusive hantering av resurser kring detta.

En ny plattform skulle innebära flera fördelar för marknaden samtidigt som det skulle möjliggöra efterlevnad av ovan nämnda europeiska standarder. Det skulle också göra marknaden bättre rustad för framtida behov och nya regleringar, samtidigt som det skulle lösa problematiken med risker kopplade till det nuvarande system som Riksbanken poängterat i sin rapport "Financial Infrastructure Report" från 2014.

Dock är vi väl medvetna om marknadens utmaningar med att hantera andra regulatoriska direktiv, varför vi också inser att tidsplaneringen kring en eventuell ny plattform i linje med CSD-regleringen är avgörande, avslutar Yannic Weber.

Nästa steg

Vi uppskattar all återkoppling vi fått från våra kunder och marknaden kring hur vi kan utveckla den finansiella infrastrukturen i Sverige. Vi hoppas nu att få en samlad rekommendation kring nästa steg under det kommande MAC-mötet den 7:e oktober, och kommer därefter att återkomma med en uppdatering kring vad som beslutades.

Kontakt

Toppen av sidan