• Hjälp

På gång inom CSDR

Global business_270x179

Marcus Hjorth, Head of Legal and Public Affairs på Euroclear Sweden, sammanfattar vad som händer inom CSD-förordningen just nu och hur det påverkar den svenska värdepappersmarknaden.

Sedan 2012 har man inom EU arbetat med att ta fram nya regler för centrala värdepappersförvarare och dess deltagare. Flera viktiga steg har tagits för att slutföra detta arbete under början av 2014.
Ett resultat av det är att lagtexten, i form av en EU-förordning, i princip är färdigställd.

– Förhandlingarna har varit framgångsrika för Sveriges del. Möjligheten för investerare att ha konton direkt hos oss på Euroclear Sweden kommer att finnas kvar och investeraren kommer även i fortsättningen att kunna vända sig till en bank eller ett värdepappersbolag för att nå sitt Euroclear Sweden-konto, förklarar Marcus Hjorth, Head of Legal and Public Affairs på Euroclear Sweden.

Detta betyder att de svenska VP-kontona och kontoförande instituten erkänns i den nya EU-förordningen.

Vad händer härnäst?

– Nästa steg är att ESMA, den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ska ta fram mer detaljerade regler. Vi tror att det förslaget kommer under hösten 2014 och är klart i början av 2015. Men sedan är det fortfarande lite osäkert när de olika delarna av regelverket kommer börja gälla i praktiken, särskilt kraven på att det ska tas ut en avgift vid försenad avveckling, säger Marcus Hjorth.

Avvecklingstiden kortas redan i höst

I ett viktigt avseende kommer dock de europeiska värdepappersmarknaderna att vara anpassade till de nya reglerna redan den 6 oktober. Då kortas avvecklingstiden för vissa affärer från tre till två bankdagar. Majoriteten av de europeiska marknaderna går över till T+2 detta datum. Läs mer och se hur det nya avvecklingsschemat ser ut här.

Kontakt

Toppen av sidan