• Hjälp

Nytt läsår med Ung Företagsamhet

Agneta Thorssin, Euroclear Sweden
Agneta Thorssin, Euroclear Sweden

Vi arbetar på olika sätt för att stödja framtida generationer av unga företagare och bidra till att driva den ekonomiska och sociala utvecklingen i vårt samhälle framåt. 

Sedan 2014 har Euroclear-gruppen haft ett samarbete med Junior Achievement Europe, där vi coachar studenter i affärslivet och utbyter erfarenheter och kunskap.

I Sverige är Euroclear Sweden partner till Ung Företagsamhet (UF) som är en del av Junior Achievement, och vi inleder nu ytterligare ett läsår med UF. I år kommer vi främst att delta i de två mässorna som UF anordnar – den regionala mässan och den nationella mässan – där vi kommer att bidra med coaching och juryarbete, precis som vi har gjort tidigare läsår. 

Agneta Thorssin, Euroclear Sweden kommenterar:

- Samarbetet med Ung Företagsamhet är väldigt givande för oss som företag, där vi får ta del av all den energi och innovationslust som ungdomarna har. Vi ser verkligen fram emot ännu ett år av givande samarbete.

Vi ser det som grundläggande att ha en positiv inverkan på de marknader där vi verkar. I egenskap av betrodd marknadsinfrastruktur består kärnan i vår verksamhet av hållbart företagande och professionell expertis. Målet med vårt arbete kring hållbart företagande är att göra affärer på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt, samtidigt som vi vill ge tillbaka till samhället.

Övriga initiativ är, som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev, att vi under 2013 startade ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Build Africa, där vi stödjer en skola och det kringliggande samhället på landsbygden i Uganda. Vi fokuserar framför allt på att förbättra livet för barn genom utbildning och på så sätt säkerställa en bättre framtid för hela samhället.

Förutom att stödja barn och unga är vi fast beslutna att främja klimatvänliga och resurseffektiva lösningar och bedriva en hållbar affärsverksamhet, och vi arbetar kontinuerligt med att försöka minimera negativ miljöpåverkan av vår operationella verksamhet.

Vi kommer att fortsätta stödja våra kunder och marknader på ett ansvarsfullt sätt och aktivt bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Kontakt

Toppen av sidan