• Hjälp

Ny statistik publicerad över aktieägare i svenska avstämningsbolag

Nu finns den nya statistiken för det senaste kvartalet tillgänglig. Läs om fördelningen mellan svenskt och utländskt aktieägande, aktieinnehav fördelat på kvinnor och män och vilka som är de 25 största bolagen räknat i antal aktieägare.

Du hittar informationen på MyEuroclear.com under Nyheter & statistik.

Gå till MyEuroclear.com »

Toppen av sidan