• Hjälp

Ny statistik kring aktieägare i svenska bolag - andra kvartalet 2013

Aktieägarstatistiken för 2013 års andra kvartal är nu publicerad. Statistiken innefattar de företag vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden.

En del av denna återkommande statistik presenterar vilka de största svenska bolagen är baserat på antalet aktieägare. Precis som under årets första kvartal toppades denna lista av Telia Sonera, följt av Ericsson och Swedbank.

Logga in och sök i Nyhets-appen för att hitta denna och övrig statistik

Toppen av sidan