• Hjälp

Lyckat test av Euroclear Swedens kontinuitetsplan

Två gånger per år testar Euroclear Sweden sin tekniska kontinuitetsplan för att säkerställa att it-miljön klarar ett större avbrott eller en katastrofsituation. Det senaste testet genomfördes i april med lyckat resultat.

Euroclear Swedens it-miljö bygger på två geografiskt skilda datahallar där all information lagras parallellt. Detta minimerar risken att någon information kan gå förlorad eller åtkomsten störas vid ett eventuellt avbrott.

Under det senaste testet av kontinuitetsplanen som genomfördes den 13 april simulerades ett scenario där tekniken i den ordinarie datahallen havererade. Systemet aktiverade då istället reservanläggningen. Målet med övningen är att detta ska ske inom en utsatt tid, vilket klarades med råge.

– Återigen har vi fått bekräftat att rutinerna fungerar som de ska, säger Göran Karnfält, Risk Manager på Euroclear Sweden. Det är viktigt att rutinerna testas regelbundet eftersom dessa, men även it-systemen, förändras med tiden. Den här gången var det också glädjande att ett antal kunder deltog i testet och kunde säkerställa att våra lösningar fungerar.

De medverkande kunderna bidrog genom att verifiera att deras åtkomst till it-miljön fungerade helt normalt i reservdriftsläget. Även under nästa större test, som sker under hösten, kommer kunder att medverka.

Toppen av sidan