• Hjälp

Lyckad kontinuitetsövning med marknadens deltagare

Den 17 mars anordnade Euroclear Sweden tillsammans med Nasdaq en teoretisk övning för att testa kontinuitetsberedskapen. Till övningen som hölls hos Euroclear, var en handfull av marknadens deltagare inbjudna.

Syftet var att diskutera beredskapen för ett eventuellt scenario där marknaden skulle behöva gå över till bilateral clearing och avveckling.

Under övningen presenterade Euroclear och Nasdaq hur man skulle gå tillväga i form av beslutsfattande och marknadskommunikation etc., medan deltagarna fick möjlighet att reflektera över och diskutera sina respektive åtgärder.

- Sammanfattningsvis var kontinuitetsövningen givande, och diskussionerna gav värdefulla insikter i hur vi kan vidareutveckla både vår egen och marknadens beredskap i liknande situationer, säger Eric Sylvén, chef för Risk Management på Euroclear Sweden.

Kontakt

Toppen av sidan