• Hjälp

EuroclearSafe - Sveriges framtida CSD-system

EuroclearSafe - Ett nytt värdepapperssystem för svenska marknaden

I torsdags den 28:e januari hölls första mötet för de projektledare bland Euroclear Swedens deltagare som kommer att delta i arbetet med att implementera ett nytt CSD-system för den svenska marknaden. Det nya systemet kommer att heta EuroclearSafe.

Fokus för kick-offen var bland annat att gå igenom projektets omfattning, struktur och de viktigaste milstolparna fram tills den planerade lanseringen år 2018.

Under mötet gick man även igenom de olika kundreferensgrupper som kommer att vara involverade i projektet, och hur man kommer att organisera arbetet i dessa.

Bakgrund

Den 7:e oktober förra året rekommenderade den svenska marknadskommittén (Market Advisory Committee, MAC) den svenska marknaden att implementera en ny CSD-plattform i Sverige, och därmed ersätta det nuvarande VPC-systemet.

Den nya plattformen är baserad på en programvara från BaNCS Market Infrastructure som håller på att implementeras hos Euroclear Finland, och det är på densamma som det nya svenska systemet kommer att byggas och vidare anpassas i linje med den svenska marknadens behov.

Med detta nya system kommer Euroclear Sweden att kunna efterleva den nya CSD-regleringen och följa europeiska standarder för företagshändelser (corporate actions) och ISO-meddelanden.

Det nya systemet kommer också att vara förberett för T2S (Target2Securities), om den svenska marknaden skulle besluta att gå med i ett senare skede.

Läs mer om det nya projektet genom att logga in på MyEuroclear.com »

Toppen av sidan