• Hjälp

Högsäsong för bolagsstämmor

Delar av teamet för bolagsstämmor

Just nu är det högsäsong för Euroclear Swedens team för bolagsstämmor. Teamet hjälper börsbolag med det administrativa arbetet och förberedelser i samband med bolagsstämman, från anmälningsperioden fram till stämmodagen.

I år är ungefär 30 personer inblandade i stämmoarbetet från vår sida.

– Planeringsfasen inför högsäsongen börjar redan i november då vi är ute och träffar våra kunder, går igenom checklistan och bygger plattformar till dem. Den stora stämmodagen i år inträffar den 26 april då flest årsstämmor hålls. Däremot har många bolag brutet räkenskapsår så arbetet pågår året om, förklarar Torkel Edström, Sales & Relationship Manager.

Merparten av kunderna använder tjänsten bossComplete, där de får råd och stöd från teamet under hela processen, från planering till genomförande.

– Vår checklista uppskattas av kunderna och gör att de känner sig trygga att de inte har missat något. Med bossComplete slipper de också ta hand om den interna administrationen inför stämman, kön till inpasseringen blir kortare och röstlängden blir klar i tid, säger Johan Arbman, Product Management.

– Det är en oerhörd bredd bland våra kunder. Eftersom vi har stort inflytande i tjänsternas utformning kan vi anpassa dem efter kundernas behov. Vi jobbar med tydliga deadlines, där alla jobbar tillsammans mot samma mål. Man kommer nära kunderna vilket är oerhört givande, fortsätter han.

Teamet ser just nu stor efterfrågan från nyligen noterade bolag. I år kommer de hjälpa till med cirka 100 bolagsstämmor, vilket motsvarar antalet för 2016 som var ett rekordår.

– Vi ser också att många aktieägare numera förväntar sig att få ett inträdeskort till stämman som bekräftelse på anmälan, något som ingår i vår tjänst, så det känns väldigt roligt att uppfattas som den naturliga samarbetspartnern för bolagsstämmor av både investerare och bolagen, säger Torkel Edström.

Något som teamet förutspår blir nästa trend inom bolagsstämmor är så kallad ”poströstning”, där investerarna kan avlägga sin röst inför stämman utan att behöva närvara personligen på stämmodagen.

– Genom en ändring i Aktiebolagslagen 2012 finns det en möjlighet för bolag att låta sina ägare rösta inför stämman via vår webbplattform. Detta öppnar upp för ett mer aktivt deltagande från ägare runt om i landet oavsett avstånd till stämmoorten, avslutar Torkel Edström.

Kontakt

Toppen av sidan