• Hjälp

Hanna Vainio deltar på möte hos Financial Services Club

Euroclear Finlands vice VD, Hanna Vainio har blivit inbjuden att tala vid ett lanseringsmöte på Financial Services Club Nordics.

Hanna kommer att delta i en paneldiskussion om förändringarna i den finansiella infrastrukturen. I panelen kommer Hanna att delta tillsammans med MTF-grundare och utvecklare Peter Randall och Olof Neiglick. Diskussionen kommer att handla om att utveckla infrastrukturen inom handel, clearing och settlement och den nya dynamiken inom post-trade.

Mötet kommer att hållas i Stockholm den 21 november och är organiserat av den Brittiska ambassaden, Financial Club Services och Brittisk-Svenska Handelskammaren.

Mötet är ett invigningsmöte av klubben i den nordiska regionen.

Financial Services Club är en nätverksbyggande grupp för seniora representanter inom finansiella tjänster i Europa.

Klubben verkar i London, Edinburgh, Dublin, Wien, och Warszawa och håller 60 möten varje år. Man samlar de mest seniora företrädarna inom bank och teknologi för att diskutera framtiden inom bank och försäkring.

Toppen av sidan