• Hjälp

Färre fel med modern fondhantering

Euroclear Swedens automatiserade fondtjänst, FundSettle Sweden, har varit igång sedan januari 2012 och allt fler kunder väljer att använda tjänsten. Genom en ny anslutning till Eurocleargruppens system, FundSettle International, finns från och med mitten av mars över 12 000 nya fonder att välja på för kunderna.

Global_business_200

Fler och fler bolag ansluter sig och upptäcker nyttan med tjänsten. Den största fördelen är just automatiseringen – en stor del av fondhandeln i Sverige sker fortfarande manuellt, med fax som skickas mellan fondbolag och banker. Mattias Grahn, Product Manager på Euroclear Sweden, är en av de som arbetar med FundSettle Sweden.

– Vi vill hjälpa marknaden att komma bort från den manuella fondhanteringen. Även om vi i Sverige är duktiga och snabba på administrationen kring fonder jämfört med andra länder så minskar man både administration och risker avsevärt med en automatiserad hantering. Ordern går att följa i realtid hela tiden och man ser alltid den senaste statusen. Anslutna bolag märker att felstatistiken minskar drastiskt, säger han.

Ny anslutning ger tusentals nya valmöjligheter

Från och med mitten av mars kommer det att finnas en koppling mellan Euroclear Swedens fondtjänst och Euroclearkoncernens internationella motsvarighet – FundSettle International.

– Man kan säga att vi öppnar upp en brygga mellan systemen. Över en natt blir det möjligt att koppla upp sig mot de fondbolag som redan finns där, och våra kunder får på så sätt tillgång till över 12 000 nya fonder. Vi drar nytta av Eurocleargruppens storlek och återanvänder de tekniska lösningarna bakom, säger Mattias Grahn.

Nordnet en kund i framkant

Nordnet var en av de första distributörerna som anslöt sig till tjänsten. – Vi vill alltid ligga i framkant när det gäller moderna lösningar och innovationer. FundSettle ligger helt i linje med de höga krav vi ställer, och vi har varit väldigt nöjda med tjänsten hittills. Våra kunder som handlar i fonder som går via Euroclear kommer på sikt uppleva en snabbare process från orderläggning till avslut, säger Tomas Blomster, Head of Fund Operations på Nordnet.

En neutral infrastrukturlösning

Med FundSettle Sweden vill Euroclear Sweden erbjuda en infrastruktur för fondhantering.

– Vi ser oss som en systemleverantör, en neutral part som finns i bakgrunden och förenklar handeln med fonder. Det passar väl in i Euroclear Swedens övriga uppdrag, som handlar om att förenkla och standardisera värdepappersflöden på den svenska marknaden, avslutar Mattias Grahn.

Kontakt

Toppen av sidan