• Hjälp

Starkt rörelseresultat för Euroclear under första halvåret 2015

Ökad kundaktivitet och gynnsamma marknadsförhållanden stödjer ett starkt rörelseresultat

Euroclear-gruppen rapporterar ett kraftfullt rörelseresultat för första halvan av 2015, och drar nytta från ökad kundaktivitet över alla affärsområden samt ett gynnsamt marknadsklimat under perioden.

Läs hela pressreleasen här (på engelska)

Toppen av sidan