• Hjälp

Euroclear Sweden Plug & Clear har nu lanserats

För att främja den starka tillväxten av warranter och standardiserade börshandlade certifikat (flow-produkter) lanserar vi nu en helautomatiserad lösning (s.k.straight-through-processing, STP) för anslutning, emittering och avregistrering av flow-produkter.

Syftet med tjänsten är att möjliggöra en effektivare process med minskade risker och kostnader.

- Vår nya tjänst “Euroclear Sweden Plug & Clear ” möjliggör för emittenter och emissionsinstitut att automatisera hanteringen av flow-produkter, säger Sofia Hovelius, Product Manager på Euroclear Sweden. Tjänsten bygger på samma koncept som Euroclear-gruppens tjänst Plug & Clear och standardiserar samt förenklar kommunikationen mellan oss, emittenter och emissionsinstitut.

Erbjudandet i korthet

• Förbättrade ledtider (uppdraget kan skickas in fram till kl. 16.30 istället för kl. 12.00 för emittering och avregistrering samma bankdag).

• Heltäckande STP-lösning för anslutning, emittering och avregistrering (med och utan betalning).

• Automatiserad statusrapportering.

Euroclear Sweden Plug & Clear möjliggör även för dig som kund att automatisera dina interna processer och därmed minska manuell hantering. Informationen verifieras i vårt system och därefter skickas statusrapporter omedelbart ut per automatik. STP-lösningen minskar behovet av manuell handpåläggning och därmed minskar även de operationella riskerna.

Som kund till Euroclear kan du använda samma kommunikationssätt som idag (FTP via vårt externa nätverk, FTPS via Internet eller SWIFTNet FileAct).


Kontakt

Toppen av sidan