• Hjälp

Fulltecknat för Euroclear Investments SA:s 10-åriga euroobligation

Bryssel, London och Luxemburg, 5 december 2016 - Euroclear-gruppens holdingbolag Euroclear Investments SA har emitterat en 10-årsobligation till ett värde av 600 miljoner euro. Den icke säkerställda obligationen som har fått betyget AA/AA- hos ratinginstituten Fitch och Standard and Poors övertecknades nästan fyra gånger om. Emissionen genomfördes inom en bred grupp av kvalificerade investerare i hela Europa. 

Läs hela pressmeddelandet på engelska  >

Kontakt

Toppen av sidan