• Hjälp

Ett steg närmare nya CSD-systemet

file

Tillsammans går Euroclear Sweden och marknaden ett intensivt år till mötes i och med utvecklingen av ett nytt CSD-system. Det nya systemet kommer bland annat att erbjuda marknaden ökad standardisering och flexibilitet.

Kraven på att snabbt kunna genomföra omfattande ändringar i CSD:ers värdepapperssystem så att de följer den nya CSD-regleringen ställde Euroclear Sweden inför ett val – att uppgradera det nuvarande VPC-systemet eller att utveckla ett nytt.

I oktober förra året fattade Euroclear Sweden i samråd med marknaden beslutet att utveckla ett nytt system som kommer att ersätta det nuvarande.

Niels Van Hee, Head of Application Development of Maintenance, kommer att ha en viktig roll i införandet av det nya systemet. Han poängterar bland annat att det kommer erbjuda den svenska marknaden ökad flexibilitet.

– På sikt kommer det nya systemet, framtaget i enlighet med gällande ISO-standarder, tillåta kunderna att harmonisera och standardisera sina egna processer, vilket kan leda till lägre kostnader. På längre sikt kommer ett mer anpassningsbart system underlätta när vi utvecklar nya tjänster till marknaden, säger Niels.

Den tekniska plattformen för det nya CSD-systemet är samma som för Euroclear Finland (Infinity), men systemet kommer naturligtvis att behöva anpassas till den svenska marknaden.

– Vi har under hösten träffat marknadens deltagare och haft omfattande diskussioner kring planering av ett eventuellt projekt, och hur ett införande av ett nytt system skulle kunna se ut inklusive tidsplan för detta. Vi har bett deltagarna att utse en projektledare som ska delta i en projektledarkickoff som kommer att ske den 28:e januari. Vi kommer då att gå igenom projektet på en mer detaljerad nivå, säger Niels.

Arbetet med utvecklingen av det nya systemet kommer fortsättningsvis att delas upp i olika referensgrupper där både marknadens deltagare och Euroclear Sweden kommer att delta.

Kontakt

Toppen av sidan