• Hjälp

Effektivisera ditt fordringshavarmöte

För en tid sedan lanserade vi en ny tjänst för utgivare av obligationer, boss Bondholders Meeting (bossBM). Tjänsten som är en webbapplikation kan liknas vid en vanlig bolagsstämma, med möjligheten för innehavare av obligationer att rösta online före mötet istället för att närvara personligen eller rösta via post.

Online-hanteringen förenklar mycket av den manuella administrationen som du som utgivare har idag samt ger dig en säker och effektiv hantering av era fordringshavarmöten. Du får enkelt tillgång till de faktiska ägarna vilket möjliggör en effektiv process för till exempel godkännande av ändringar i villkor.

Låt oss ta hand om administrationen
Vi tar hand om hela processen, från utskick av kallelser till sammanställning av röstningsresultat. Med bossBM får du tillgång till en lättanvänd webbapplikation som effektiviserar den administrativa processen för dig som organiserar ett fordringshavarmöte.

  • Röstresultaten uppdateras löpande och du har tillgång till dessa via en anpassad rapportsida som är tillgänglig online. Här kan du bland annat kontrollera om tillräcklig röstmajoritet har uppnåtts.
  • Den effektiva onlineprocessen sparar tid så att du kan koncentrera dig på företagets kärnverksamhet.
  • Möjlighet att undvika eventuella intressekonflikter som skulle kunna uppstå när faktiska ägare inte har rådfrågats i aktuella frågor.

Deutsche Bank först ut som kund
- I november 2012 fick vi vår första bossBM kund,
Deutsche Bank som agerade rådgivare för konkursen i Lehman Brothers. Inför deras fordringshavarmöte tog vi fram en skräddarsydd lösning med bland annat anpassade rapporter över röstningsresultat, information om faktiska ägare - allt efter kundens önskemål, berättar Fredrik Norlander, Manager Issuer services.

Hör gärna av dig för en vidare diskussion kring vad vi kan göra för att effektivisera ditt fordringshavarmöte.

Kontakt

fredrik norlander_270

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Norlander
Manager Issuer services
Telefon: 08 402 9254
fredrik.norlander@euroclear.eu

Toppen av sidan