• Hjälp

Euroclear Finland meddelar nästa steg för Infinity

Michael Carty, vd Euroclear Sweden
Michael Carty, vd Euroclear Sweden

Euroclear Finland beslutade nyligen i samråd med marknadens deltagare att förlänga testningsperioden för den andra releasen för det nya värdepapperssystemet Infinity, som tidigare var planerat till den 14 november 2016.

Den nya tidplanen kommer att sättas under de kommande veckorna när Euroclear Finland har avslutat konsultationen med marknaden om det bästa alternativet för projektets resterande faser.

För närvarande utvärderas följande två alternativ för release 2 och 3: 

• sjösättning av Infinity Release 2 i maj 2017

• parallell sjösättning av Release 2 och Release 3 i september 2017, som en del i den sista T2S-vågen. 

En release under första kvartalet 2017 ansågs inte vara ett alternativ då det krockar med andra migreringar till T2S som äger rum i början av året som en del i den fjärde T2S-vågen.

Påverkan för Euroclear Sweden och EuroclearSafe-programmet 

Eftersom det nya EuroclearSafe-systemet bygger på Infinity Release 2 kommer påverkan av den nya tidplanen i Finland att utvärderas. De två marknaderna står i nära samarbete och för en dialog sinsemellan för att säkerställa att utvecklingen samordnas.

Michael Carty, vd för Euroclear Sweden, kommenterar:

- Den ändrade tidplanen håller på att ses över och vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete med deltagarna på våra marknader för att samordna våra planer. Dessutom väntar vi på publiceringen av kvarstående tekniska standarder för Settlement Discipline Regime från European Securities and Markets Authority (ESMA) eftersom detta har en potentiell påverkan på tidplanen för att implementera EuroclearSafe. Så fort vi har hela bilden klar för oss kommer vi att kunna berätta mer om tidschemat för implementeringen av EuroclearSafe-programmet. 

Läs mer om nästa steg för Euroclear Finlands Infinity-projekt (på engelska)

Kontakt

Toppen av sidan