• Hjälp

Avanza sparar tid och resurser med Euroclear Swedens fondtjänst

Sedan sommaren 2012 har Avanza använt Euroclear Swedens fondtjänst. Tjänsten möjliggör automatiserad orderhantering i realtid vilket skapar en snabbare och mer effektiv handel.

Didi Welander, gruppchef för fonder på Avanza, berättar mer kring hur Avanza drar nytta av tjänsten och hur hon tror att fondadministrationen kommer att utvecklas i framtiden.

På vilket sätt har Euroclears fondtjänst underlättat er hantering?

– Tjänsten minimerar risken för både tekniska och mänskliga missöden, och ger samtidigt en transparens och tydlig orderhistorik. Genom ett automatiserat flöde sparar vi både tid och resurser, säger Didi Welander. Med snart 30 år i branschen ser Didi Welander tydliga paralleller till den administrativa utvecklingen för andra finansiella instrument, till exempel derivat och utländska värdepapper. Där har man över tiden gått från manuell hantering till ett i stort sett helt automatiserat flöde.

 

Double-exposure-of-clocks_2

Hur ser du på utvecklingen av fondadministration under de närmaste åren?

– Jag är övertygad om att fondadministrationen kommer att vara helt automatiserad inom en överskådlig framtid. Utmaningen ligger dock i att få branschens olika aktörer att enas och acceptera en gemensam process.

I arbetet med att effektivisera fondadministrationen jobbar Avanza ständigt med att utveckla sina processer och rutiner. Målsättningen är att få en kostnadseffektiv hantering av fondflödet, men med en låg risk. I takt med att intresset för fondsparande ökar ställs även högre krav på effektiva lösningar som inte är beroende av volymer.

Didi Welander tillägger att det fortfarande finns mycket att göra. Dels inom orderläggning och fondöverföring mellan olika institut, men även inom likvidflöde och andelsavstämning.

Utvecklingen på Avanza stämmer väl överens med de tankar som finns kring fondhantering på Euroclear.

– När vi utvecklade vår fondtjänst var visionen att ha en lika automatiserad hantering för fonder som vi har för till exempel aktier och ränteinstrument, berättar Mattias Grahn på Product Management, Euroclear Sweden. Vi är därför glada att Avanza valt att anlita oss för att få en mer effektiv och säker fondorderläggning.

Kontakt

Toppen av sidan