• Hjälp

2014 - ett år med rekordmånga nya kunder

Närmare 140 nya kunder och fortsatt ökade volymer av obligationer och strukturerade produkter.

I år har den svenska finansmarknaden präglats av en positiv börsutveckling med flertalet noteringar. Denna positiva trend har vi även sett här hos oss, med ett stort antal nya kunder och fortsatt ökade volymer av finansiella instrument.

Över 100 nyanslutna aktiebolag

Anneli Lindahl

Annelie Lindahl, operativ chef på Euroclear Sweden kommenterar den stora ökningen av nya bolag:

– I år har vi glädjen att välkomna över 100 nyanslutna bolag där vi har fått uppdraget att hantera deras aktiebok. Den goda tillströmningen av svenska såväl som utländska kunder gör att vi vid årets slut kommer att ha närmare 1 400 emittenter (utgivare av finansiella instrument) anslutna till vårt elektroniska värdepapperssystem.

Ökade volymer

Antalet strukturerade produkter som emitterats ligger i linje med föregående år. Den totala utestående emitterade volymen per den 30 november motsvarade 166 miljarder svenska kronor (nominellt värde), vilket är en uppgång jämfört med samma period 2013.

– Vi har noterat ett fortsatt intresse på marknaden för att ge ut obligationer och strukturerade produkter och har även sett ett ökat inflöde av utländska kunder som emitterar dessa typer av värdepapper. Under hösten har vi även kunnat se en uppåtgående trend för att emittera warranter, fortsätter Annelie.

Avslutningsvis vill vi tacka våra kunder för året som gått och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under kommande år.

Kontakt

Toppen av sidan