• Hjälp

Här hittar du information kring årsbeskedet från Euroclear Sweden.

Vem erhåller årsbesked och vilken information framgår av årsbeskedet?

Vi skickar under januari månad ut årsbesked för samtliga vp-konton där det antingen fanns ett bokfört innehav per den 31/12 eller där utbetalningar har skett under året. Investerare får ett årsbesked per vp-konto.

På vår sida med information om årbesked hittar du exempel på årsbesked med tillhörande förklaringar. Nytt för År 2013 är att börjar redovisa schablonintäkt för fondandelar (ETF).

Information om årsbesked

Toppen av sidan