Tjänster kring värdeandelskontonFörändringar i Kundkontotjänsters tjänster från och med 21.6.2017

Som en del av i värdepapperscentralsförordningen träder den nya lagen om värdeandelskonton i kraft 21.6.2017. Detta leder till förändringar i Euroclear Finlands kontoförvaltares, Kundkontotjänsters, tjänster.

Vad kommer att förändras?
Lagen har förpliktat Euroclear Finland att erbjuda avgiftsfria värdeandelskonton för privatpersoner, och emittenterna har täckt kostnaderna. Genom den nya lagstiftningen slutar förpliktelsen.

Den nya lagen träder i kraft 21.6.2017, och efter det kan man inte via Kundkontotjänster:

1. Öppna nya värdeandelskonton.
o Överföring av hela värdeandelskonton till Kundkontotjänster kommer inte längre att utföras
2. Förvara och behandla nya värdeandelsslag
3. Överföra nya värdeandelsslag från ett konto till ett annat, om värdeandelsslag har emitterats till systemet 21.6.2017 eller senare.

 

Förvaringen och överföringen av före den 21 juni 2017 emitterade värdeandelar fortsätter som förr.
Vår debitering till nuvarande emittenter fortsätter som förr under en övergångsperiod på två år.
 

 

Kontakta oss

9:00 - 16:00 EET

Tel: 08001 80500 (bara in Finland)
Fax: +358 (0)20 770 6656
atp@euroclear.eu

Servicekontor

Vardagar 9:00-15:30 EET

Urho Kekkonens gata 5C, 8.vån.
Helsingfors

Adress

Finlands Värdepapperscentral
Kundkontotjänster

PB 1110
00101 Helsingfors

Våra tjänster för dig

Våra tjänster innefattar bland annat:

 • Förvar av värdeandelar
 • Utbetalning av utdelning och övriga utbetalningar
 • Anmälan om nyemissioner i samband med tidigare ägande
 • Information nödvändig för beskattning
 • Registrering av börshandel
 • Registrering av pantsättning
 • Överföring av värdeandelar inom värdepapperscentralen eller en annan kontoförvaltare
 • Överföring av hela värdeandelskonton till en annan värdepapperscentral
 • Kontobesked över transaktioner samt saldo
   

Kontobesked via Postens Netposti-service

Kontobesked kan fås elektroniskt via Postens avgiftsfria Netposti-service. Kontobesked kommer till Netposti-service tidigare än den traditionella postförsändelsen. Ni får information om kontobesked som anländer till Netposti-service via e-post adressen och/eller som textmeddelande till mobilnumret.

Aktivering av Postens Netposti service

 1. Identifieringen sker på adressen www.netposti.fi med egna nätbankens koder
 2. Gör avtal
 3. Välj avsändare, Euroclear Finland och spara
 4. Kontrollera postadressen och ändra vid behov

Netposti: användarsupport och tilläggsinformation

Webbsida: www.netposti.fi
asiakaspalvelu@posti.fi
Tel: +358 200 71000
(mån – fre 8:00 – 18:00 EET)