Kundkontotjänster läggs ner

Kundkontotjänster läggs ner

Finlands Värdepapperscentral Euroclear Finland Ab lägger ner Kundkontotjänster, där investerare har sedan 1992 kunnat förvara sina aktier avgiftsfritt. Lagen har tidigare krävt att bolagen bekostar tjänsten för sina aktieägares räkning och nu gör lagförändringen att detta krav försvinner. I och med att tjänsten läggs ner bör kunderna flytta sina värdeandelskonton till en annan leverantör av förvarstjänster, t.ex. till sin bank.

Flyttet av värdeandelskontot sker genom att kontakta den bank man vill flytta kontot till och ber banken överföra hela värdeandelskontot till sig.

Flyttet görs på kontoret i den bank man valt eller i bankens nättjänst. Hanteringen av kontot och aktierna kommer att underlättas då man i fortsättningen kan sköta allt via bankens nättjänst.

Kundkontotjänsters kunder får under oktober och november ett brev i vilket det förklaras vilka åtgärder kunden bör vidta. Kunden bör i första hand kontakyta sin bank som kan utföra kontoflyttet på basen av kundens värdeandelskontonummer. Euroclear Finland kan inte utföra flyttet åt kundens vägnar.

Ifall Ert värdeandelskonto redan sköts av en bank berör denna information inte Er.
 

Ni bör flytta ert värdeandelskonto innan 28.2.2019

Kontoflyttet gör ni hos den bank ni valt till att sköta ert värdeandelskonto. Euroclear Finland kommer att säga upp värdeandelskontoavtalet per den 28.2.2019.

Mer information hittar ni under ”Allmänna frågor och svar”.

Gör så här

1. Ta vara på ert värdeandelskontonummer på Kundkontotjänster. (Ni hittar den på det brev och kontoutdrag vi skickat)

2. Kontakta den bank ni vill sköta ärendet hos.

3. Be banken att flytta ert konto från Kundkontotjänster till sig.

4. Kontot bör flyttas senast den 28.2.2019


Kontak oss

Finlands Värdepapperscentral

10:00 - 15:00
Tel: +358 (0)20 770 6519
Fax: +358 (0)20 770 6656
atp@euroclear.eu

Finlands Värdepapperscentral
Kundkontotjänster
PB 1110
00101 Helsingfors

Kontakt information för Bankerna

Nordea 
Kundtjänst
Tel. +358 (0)200 5000

OP Kundtjänst
Sparande och placering
tel. +358 (0)100 0500

Sparbanken
Sparbankens kundservice
tel. +358 (0)10 773 6777

             


Allmänna frågor och svar

Varför måste värdeandelskontot överföras?

Lagen om värdeandelssystemet och clearingverksamheten ändrades den 21.6.2017. På grund av lagförändringen kommer kundkontotjänsten på Finlands Värdepapperscentral att läggas ner.

Hur överförs värdeandelskontot i praktiken?

Mottagande kontoförande institut, t.ex. en bank, överför värdeandelskontot på begäran av er
Vänligen kontakta en bank och be dem att göra ett ”helkontoflytt” (dvs överföring av hela värdeandelskontot)

Vart skall värdeandelskontot överföras?

Vänligen kontakta er bank, ge dem det värdeandelskontonummer ni fått med brevet som Kundkontotjänster skickat er och be banken att göra en överföring av hela värdeandelskontot till sig. 

Nordea 
tel. 0200 3000     
Palvelukuvaus >                        

OP Sijoituspalvelut
tel. 0100 0500

Säästöpankki
tel. 010 773 6777

Varifrån hittar jag kontaktuppgifterna för dessa andra leverantörena av kontotjänster?

Ni kan kontakta t.ex. er egen bank. Andra kontoförvaltare är bl.a. 

Nordea 
tel. 0200 3000     
Palvelukuvaus >      

OP Sijoituspalvelut
tel. 0100 0500

Säästöpankki
tel. 010 773 6777

Vad är tidsgränsen för att överföra värdeandelskontot ?

Euroclear Finland kommer att säga upp alla värdeandelskontoavtal per den 28.2.2019, Ifall kontot inte flyttats innan uppsägningen träder i kraft, kommer värdeandelarna, t.ex. aktierna, på kontot att säljas efter en tidsfrist som meddelas senare. Försäljningspriset med avdrag av försäljningskostnader och eventuella förfallna avgifter betalas till Ert bankkonto, ifall Euroclear Finland har Ert bankkontonummer. Om Euroclear inte har Era bankkontouppgifter deponeras summan hos regionförvaltningsverket. Försäljningen rapporteras automatiskt till skattemyndigheten och ägaren av värdeandelskontot svarar för eventuella skattekonsekvenser. 

Vad kostar det att överföra värdeandelskontot?

Kontrollera priset från den leverantör av kontotjänster till vilket ni valt att överföra Ert konto. 

Vad behöver jag med mig då jag går till bankens kontor för att överföra mitt värdeandelskonto?

Ta med Er ert identitetsbevis och värdeandelskontonumret. Värdeandelskontonumret är av typ APKE00000000000031xxxxxxxxxxxxxx123. Ni hittar kontonumret i brevet som Kundkontotjänster  skickat Er.

Jag har glömt mitt värdeandelskontonummer, varifrån får jag det?

Ifall Ni har glömt Ert värdeandelskontonummer, vänligen kontakta Finska Värdepapperscentrals servicenummer: 020 770 6519.

Kan jag handla med värdepapper mina under flyttet av värdeandelskontot?

Om ni köpt eller sålt värdepapper och dessa inte ännu har bokats till/från ert konto kommer flyttet utföras först efter att bokningen skett. 

Hur gör jag om värdeandelskontot är i ett dödsbos namn?

Det lönar sig att kontakta banken i förväg för att försäkra sig om vad som krävs. Vanligtvis behövs åtminstone boets bouppteckningsinstrument, släktutredning samt eventuellt testamente eller äktenskapsförord.

 

Vi har ett samägt värdeandelskonto. Hur gör vi?

För uppdrag av ”gemensamma konton” krävs alltid godkännande av alla kontoägare tillsammans.

Mitt konto är pantsatt. Hur gör jag?

Ni kan ge banken ett uppdrag att överföra hela värdeandelskontot (helkontoöverföring) Pantsättningen överförs i samband med helkontoflyttet till den nya leverantören av kontotjänster. Vänligen informera också den mottagande banken om pantsättningen före överföringen.

Kan jag sälja mina värdeandelar?

Ja, det kan ni. Kontakta er bank eller mäklarfirma om ni vill sälja era börsaktier. Om ni säljer aktier som inte är börsnoterade och som inte går att sälja via er bank eller en mäklarfirma direkt till en köpare bör ni sända handelsbrevet i original till Kundkontotjänster i Finlands Värdepapperscentral för bokning av affären. Det kan dock vara förmånligare att först flytta värdeandelskontot till sin bank och sälja aktierna först när flyttet har gjorts.  

Överföringsavgiften EUR 15,25/transaktion skall betalas till Värdepapperscentralens bankkonto före överföringen. Det kan eventuellt bli förmånligare för Er att först överföra hela värdeandelskontot till er bank och efter detta sälja aktierna via banken.
 

Kan jag ge mina värdeandelar som gåva?

Ja, det kan ni. Om ni överlåter era akter som gåva behöver ni sända gåvobrevet i original till Kundkontotjänster i Finlands Värdepapperscentral för bokning av affären. Överföringsavgiften om 15,25 euro per transaktion bör betalas till Kundkontotjänsters konto innan överföringen kan göras. Det kan dock vara förmånligare att först flytta värdeandelskontot till sin bank och ge bort aktierna genom att använda banktjänsten.   

Hur kan jag avsluta ett tomt värdeandelskonto?

Vänligen sänd en undertecknad anmälan om kontoavslutning till Kundkontotjänster i Finlands Värdepapperscentral med e-post (atp@euroclear.eu) eller posten:

Finlands Värdepapperscentral
Kundkontotjänster
PB 1110
00101 Helsingfors   

Jag skulle vilja veta anskaffningsvärdet på mina aktier?

Värdepapperscentralens Kundkontotjänster har inte information om aktiers anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet finns på handelsnotan ni fått av banken eller börsmäklaren som gjort affären för er räkning. Eventuell har banken eller börsmäklaren i fråga ännu en kopia notan. 

Vad sker om jag inte flyttar mitt värdeandelskonto?

Finlands Värdepapperscentral kommer att säga upp alla värdeandelskontoavtal per den 28.2.2019. Ifall kontot inte flyttats innan uppsägningen träder i kraft, kommer värdeandelarna (t.ex. aktierna) på kontot att säljas efter en tidsfrist som meddelas senare. Försäljningspriset med avdrag av försäljningskostnader och eventuella andra förfallna avgifter betalas till ert bankkonto, om Finlands Värdepapperscentral har ert bankkontonummer. 

Om Finlands Värdepapperscentral inte har era bankkontouppgifter deponeras summan hos Regionförvaltningsverket. Försäljningen rapporteras automatiskt till skattemyndigheten och ägaren av värdeandelskontot svarar för eventuella skattekonsekvenser.

Vem kan ge mig mer information om överföringen av värdeandelskontot?

Vi rekommenderar att ni i första hand kontaktar den bank, som ni avser att flytta ert konto till. Ni kan vid behov även ringa Kundkontotjänster i Finlands Värdepapperscentral tel: 020 770 6519 i frågor som gäller flytt av hela värdeandelskontot (lokalsamtalsavgift). 

Läs mer