Tjänster kring värdeandelskonton

Förändringar i Kundkontotjänsters tjänster från och med 21.6.2017
Som en del av i värdepapperscentralsförordningen träder den nya lagen om värdeandelskonton i kraft 21.6.2017. Detta leder till förändringar i Euroclear Finlands kontoförvaltares, Kundkontotjänsters, tjänster.

Vad kommer att förändras?
Lagen har förpliktat Euroclear Finland att erbjuda avgiftsfria värdeandelskonton för privatpersoner, och emittenterna har täckt kostnaderna. Genom den nya lagstiftningen slutar förpliktelsen.

Den nya lagen träder i kraft 21.6.2017, och efter det kan man inte via Kundkontotjänster:

1. Öppna nya värdeandelskonton.
o Överföring av hela värdeandelskonton till Kundkontotjänster kommer inte längre att utföras
2. Förvara och behandla nya värdeandelsslag
3. Överföra nya värdeandelsslag från ett konto till ett annat, om värdeandelsslag har emitterats till systemet 21.6.2017 eller senare.

Förvaringen och överföringen av före den 21 juni 2017 emitterade värdeandelar fortsätter som förr.
Vår debitering till nuvarande emittenter fortsätter som förr under en övergångsperiod på två år.

Våra tjänster för dig

Våra tjänster innefattar bland annat:

 • Förvar av värdeandelar
 • Utbetalning av utdelning och övriga utbetalningar
 • Anmälan om nyemissioner i samband med tidigare ägande
 • Information nödvändig för beskattning
 • Registrering av börshandel
 • Registrering av pantsättning
 • Överföring av värdeandelar inom värdepapperscentralen eller en annan kontoförvaltare
 • Överföring av hela värdeandelskonton till en annan värdepapperscentral
 • Kontobesked över transaktioner samt saldo
   
Tjänster kring värdeandelskonton

Kontakta oss

9:00 - 16:00 EET

Tel: 08001 80500 (bara in Finland)
Fax: +358 (0)20 770 6656
atp@euroclear.eu

Servicekontor

Vardagar 9:00-15:30 EET

Urho Kekkonens gata 5C, 8.vån.
Helsingfors

Adress

Finlands Värdepapperscentral
Kundkontotjänster

PB 1110
00101 Helsingfors


Anmäl ändringar skriftligen

Anmäl ändringar skriftligen

Alla förändringar i kund- och kontouppgifter måste meddelas oss skriftligen.

Du kan göra detta genom att:

 • Skicka en skriftlig anmälan
 • Använd kontoavtalet och bocka för alternativet “Förändringsanmälan”. Lägg till namn, personnummer och de ändrade uppgifterna. Du kan också använda alternativet ”Tilläggsuppgifter” på blanketten.


Glöm inte att skriva under anmälan. 

Förändringar i privatkunders adress kan anmälas via blanketten.

Avsluta ett värdeandelskonto

De enklaste sätten att avsluta ditt värdeandelskonto är:

 • Skicka en skriftlig anmälan
 • Använd kontoavtalet och bocka för alternativet “Kontoavslutning”.Lägg till kontoinnehavarens namn och personnummer.

Glöm inte att skriva under anmälan innan du skickar den till oss.


Kontobesked via Postens Netposti-service

Kontobesked kan fås elektroniskt via Postens avgiftsfria Netposti-service. Kontobesked kommer till Netposti-service tidigare än den traditionella postförsändelsen. Ni får information om kontobesked som anländer till Netposti-service via e-post adressen och/eller som textmeddelande till mobilnumret.

Aktivering av Postens Netposti service

 1. Identifieringen sker på adressen www.netposti.fi med egna nätbankens koder
 2. Gör avtal
 3. Välj avsändare, Euroclear Finland och spara
 4. Kontrollera postadressen och ändra vid behov