Euroclear Finland - yhteisö rahoitusmaailman ytimessä

Tule Eurocleariin töihin

Meillä Euroclear Finland Oy:n palveluksessa työskentelee noin 120 rahoitusalan, IT:n ja muiden alojen ammattilaista. Tehtävämme paikallisena arvopaperikeskuksena on ylläpitää ja kehittää Suomen arvo-osuusjärjestelmää osana eurooppalaista arvopaperimarkkinainfrastruktuuria. Olemme kriittinen markkinainfrastruktuuri ja osa maailman johtavaa arvopaperien säilytys- ja selvityskonsernia Euroclear Groupia.

Toimintamme ydin on arvo-osuusjärjestelmä. Se on kansallisten rahoitusmarkkinoiden perusrakenne, joka yhdistää arvopaperien liikkeeseenlaskijat ja omistajat. Järjestelmän julkista luotettavuutta nauttivassa säilytyksessä on jo yli 10 000 arvopaperilajia, ja säilytysten arvo on noin 500 miljardia euroa. Omistajien arvopaperiomistukset puolestaan ovat järjestelmään kuuluvilla arvo-osuustileillä, joita on jo yli 2,2 miljoonaa. 

Katso avoimet työpaikkamme!

Miksi hakea meille töihin?

Haemme joukkoomme eri alojen ammattilaisia. Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä kansainvälisessä ympäristössä. 

  • Työkielemme on englanti 
  • Tarjoamme työntekijöillemme ateria- ja kulttuuri-/urheiluedun, hyvät työterveyspalvelut ja lisäterveysvakuutuksen.
  • Toimistomme on Kampissa, Helsingin ydinkeskustassa hyvien liikenneyhteyksien päässä
  • Työskentelemme hybridimallin mukaisesti.

Operatiivinen yksikkömme

Settlement Services

Tiimimme vastaa, että arvopaperikauppojen selvitys arvo-osuusjärjestelmässä tapahtuu sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuusjärjestelmässä selvitetään mm. pörssissä tehdyt osakekaupat sekä joukkovelkakirjojen ja muiden rahoitusinstrumenttien kaupat. Asiakkaitamme ovat suomalaiset ja ulkomaiset pankit, pankkiiriliikkeet ja eri säilytysyhteisöt. Sijoittaja puolestaan asioi aina oman pankkinsa/pankkiiriliikkeensä/säilytysyhteisönsä kautta. Selvitystiimi on näköalapaikka arvopaperikaupankäynnin seurantaan ja selvitykseen. 


Register Services

Toimitamme arvo-osuusjärjestelmässä toimiville osapuolille tiliotteita ja varmistamme päivittäin, että yhtiöiden laskema osakemäärä/lainamäärä täsmää. Asiakkaitamme ovat suomalaiset ja ulkomaiset pankit, pankkiiriliikkeet ja eri säilytysyhteisöt. Rekisteripalveluissa annamme palvelua myös viranomaisille (mm. ulosottovirasto, poliisi, veroviranomainen, holhoustoimi, tulli). Lisäksi kaikki sanktiointiin liittyvä omistuskartoitus tapahtuu rekisteritiimissä. 


Asset servicing

Tiimissä huolehdimme arvopapereiden liikkeeseenlaskuista, tuotonmaksusta ja yhtiötapahtumista, kuten yhtiöiden fuusioista ja jakautumisista sekä osakeanneista. Hoidamme myös uusien osake- ja velkaliikkeeseenlaskijoiden hakemusprosessit. Tiimi on näköalapaikka yritysmaailman pelikentälle, jossa maksetaan tuottoja, yhtiöitä myydään, ostetaan ja sulautetaan. Lisäksi vastaamme uusien instrumenttien ISIN-koodeista. Issuer services

Tiimimme vastaa yhtiökokous-, sisäpiirirekisteri- sekä omistaja- ja omistustietoihin liittyvien palveluiden tuottamisesta suomalaisille liikkeeseenlaskijoille. Tarjoamme tutkitusti markkinoiden parasta asiantuntijuutta yhtiökokouspalveluissa. 


Affiliation & Surveillance

Tiimimme varmistaa arvo-osuusjärjestelmän luotettavuuden ja turvallisuuden valvomalla, että asiakkaat täyttävät Euroclear Finlandiin liitännäisen sääntelyn vaatimukset asiakkuutta aloitettaessa ja asiakkuuden aikana. Arvopaperikeskusta koskevan sääntelyn tunteminen tulee tiimissä tutuksi.Custody Services

Tiimimme vastaa kattavista operatiivisista päivittäispalveluista ulkomaisille asiakkaillemme. Tiimissä pääset hyödyntämään englannin taitoasi.


IT-organisaatio on toimintamme ytimessä

IT-organisaatiomme kattaa noin 40 % työntekijöistämme. Arvopaperikeskus on kriittinen markkinainfrastruktuuri ja teemme muun muassa sen vuoksi tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Toimimme hyvin kansainvälisessä ympäristössä ja yhteistyö Euroclear-konsernin muiden yhtiöiden kanssa on tiivistä. Toimimme myös yhteistyössä useiden kotimaisten ja kansainvälisten IT-talojen kanssa. 

IT-yksikkömme ylläpitää ja kehittää arvo-osuusjärjestelmää ja muita siihen liittyviä tietojärjestelmiä sekä näitä tukevaa teknistä infrastruktuuria ja toimistoympäristöjä. Käytössämme on Euroopan modernein arvopaperikeskusjärjestelmä ja alan parhaat ammattilaiset. 

Arvopaperikeskusjärjestämä toimii standardipohjaisesti viestiliikenteessä markkinaosapuolien järjestelmien kanssa. Suomen arvopaperikaupanselvitys siirtyy Euroopan keskuspankin TARGET2-Securities -alustalle syksyllä 2023 ja siihen liittyvä valmistautuminen on isossa osassa tehtäviämme. TARGET2-Securities -alustaan liittymistä varten meillä on meneillään monivuotinen Infinity T2S -hanke. Kaikenlainen kehitystyö on oleellinen osa päivittäistä työtämme. Liiketoimintamme on sen luonteista, että kaiken on toimittava luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Cyber ja Business Resilience -tiimi vastaa meillä tietoturvasta ja kyberturvallisuudesta, jotka ovat luonnollisesti nykypäivän arvopaperikeskustoiminnan keskiössä.

IT-yksikkömme koostuu useista tiimeistä: Technical infrastructure, IT Operations, Service Management, Change Management, Application Development and Maintenance, Partner Management, Quality & Methods, Architecture & Design. Näissä tiimeissä meillä on muun muassa projektipäälliköitä, arkkitehteja, Product Ownereita ja Scrum Mastereita, järjestelmäasiantuntijoita, Partner Managereita, laatujärjestelmäasiantuntijoita ja tietoturva-asiantuntijoita, näin muutamia luetellaksemme. 

Muut yksiköt

Lisäksi meillä työskentelee myynnin, tuotekehityksen, compliance & ethics, lakiasioiden, riskienhallinnan, talouden, viestinnän ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoita.