Eduskunnan 24.4. hyväksymä laki antaa pörssiyhtiöille mahdollisuuden lykätä yhtiökokouksen ajankohtaa ja järjestää kokous ilman fyysistä tilaisuutta. 

Laki on väliaikainen ratkaisu tämän hetken akuuttiin tilanteeseen, jossa yhtiökokoukset pitää poikkeusoloissa pystyä viemään läpi. Arvopaperikeskus Euroclear Finland on rakentanut yhtiökokouspalveluihinsa elementit, joiden avulla yhtiöt voivat mahdollisimman pienin erityistoimenpitein viipymättä toteuttaa lain mahdollistamat ei-fyysiset yhtiökokoukset ja saada kriittiset päätökset, kuten osingonmaksun, tehtyä.

Euroclear Finlandin ratkaisu perustuu jo pidempään tarjolla olleen sähköisen ennakkoäänestyspalvelun laajentamiseen. Suorarekisteröityneet osakkeenomistajat voivat antaa äänensä esityslistan asiakohtiin internetissä kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Äänet on mahdollista antaa myös postitse, jolloin Euroclear Finland kirjaa ne ennakkoääniksi. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoäänet sekä yhtiölle tai sen asiamiehelle annetut valtakirjaäänet yhdistetään ennakkoäänestyspalvelussa annettuihin ääniin. Syntyvä äänestystulos kattaa näin kaikkien äänivaltaa yhtiökokouksessa käyttävien osakkeenomistajien äänet, joiden perusteella yhtiö voi toteuttaa yhtiökokouksen haluamallaan tavalla ilman fyysistä läsnäoloa. 

”Uskomme että useimmat osakkeenomistajat antavat äänensä ennakkoäänestyspalvelun välityksellä ilmoittautumisen yhteydessä. Uusi palvelumme tekee tilapäislain edellytysten noudattamisesta yhtiöille helppoa ja luotettavaa tilanteessa, jossa uusia toimintamalleja kehitettäessä päätösten oikeusvarmuus on tärkeää varmistaa. Poikkeusolot ovat tuomassa muutoksia myös yhtiökokouskulttuuriin. Euroclear Finlandilla on vuosikymmenten kokemus yhtiökokousten tukemisesta. Olemme pystyneet hyvin lyhyessä ajassa yhdessä asiakkaidemme kanssa luomaan toimivan ratkaisun etäyhtiökokousten järjestämiseksi. Tämä työ antaa meillä hyvät lähtökohdat yhtiökokouspalvelujen kehittämiseksi vastaamaan asiakkaidemme tulevia tarpeita”, sanoo Euroclear Finlandin liiketoimintajohtaja Anu Puttonen.

Tilapäinen lainmuutos on tarpeellinen, sillä se poistaa oikeudellista epävarmuutta sekä osakkeenomistajilta että yhtiöiltä. Osakkeenomistajien perusoikeudet turvataan niin hyvin kuin poikkeusoloissa on mahdollista varmistaen samalla osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu. Suomalaisilla yhtiöillä on erittäin paljon ulkomaisia hallintarekisteröityjä omistajia, ja myös heidän äänestysmahdollisuutensa tulee turvata kotimaisten omistajien rinnalla.

Lisätietoja palveluistamme osakeyhtiöille.


Lisätietoja

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja
040-516 2399
pekka.isosomppi(at)euroclear.eu