Tuomme uusia palveluja pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin.

 

Arvopaperikeskus Euroclear Finland kokoaa tietoja arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien yhtiöiden yhtiökokouksista taulukkoon, joka on ladattavissa verkkosivuiltamme. Taulukosta löytyvät mm. yhtiöiden yhtiökokouspäivät sekä tiedot osinkoehdotuksesta ja osingon maksupäivästä. Taulukko perustuu Euroclear Finlandin yhtiöiltä saamiin tietoihin, ja sitä päivitetään jatkuvasti.  

Euroclear Finland tarjoaa osakeyhtiöille ja muille yhteisöille yhtiökokouksen valmistelua ja toteuttamista tukevia palveluja. Uutuutena yhtiökokouskaudella 2020 on tarjolla mahdollisuus elektroniseen äänestämiseen yhtiökokouspaikalla. Lue lisää

Syksyllä 2020 voimaantulevat Osakkeenomistajan oikeudet II -direktiivin mukaiset säännökset antavat pörssiyhtiöille uusia mahdollisuuksia saada tietoja ulkomaisista hallintarekisteröidyistä omistajistaan sekä näille omistajille parempia edellytyksiä käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa. Euroclear Finland rakentaa liikkeeseenlaskijoille ja tilinhoitajille palveluita, joiden avulla direktiivin velvoitteet voidaan täyttää ja tavoitteet saavuttaa. Kerromme tästä lisätietoja kevään aikana.


Euroclear Finland Oy on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka vuodesta 1992 alkaen on vastannut digitaalisessa muodossa olevien arvopaperien selvityksestä ja säilytyksestä Suomessa. Euroclear Finlandin säilytyksessä on 1,6 miljoonalla arvo-osuustilillä lähes 400 miljardin euron arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus.

 

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Pekka Isosomppi
Viestintäjohtaja
040-516 2399
pekka.isosomppi(at)euroclear.eu