Euroclearin yhtiökokouspalvelussa otettiin tälle keväälle  uutuutena käyttöön yhteisöosakkeenomistajille vahva tunnistaminen ja sähköinen valtakirja.

”Arvopaperikeskuksena kiinnitämme erityisen paljon huomiota osakkeenomistajien mahdollisuuksiin osallistua yhtiökokouksiin ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia. Asiakkailta saatu palaute on meille ensiarvoisen tärkeä indikaattori, jonka perusteella kehitämme palveluitamme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita”, tiivistää Esa Kankkunen, Sales and Relationship Manager Euroclear Finlandista.

Kankkunen jatkaa:

”Yksi esimerkki on hybridi- ja online-yhtiökokoukset. Netum Group järjesti Euroclearin ja Lumin kanssa online-yhtiökokouksen, joka perustui ennen kokousta kerättäviin ennakkoääniin sekä kokouksen aikaiseen etäosallistumiseen. Tämä oli yhtiön ensimmäinen listayhtiönä järjestetty yhtiökokous.”

Toivottu ilmoittautumispalvelu yhteisöosakkeenomistajille

Euroclear Finland toi uutuutena ilmoittautumispalveluun yhteisöosakkeenomistajille vahvan tunnistautumisen ja sähköisen valtakirjan. Siinä yhteisöomistaja voi käyttää sähköistä, korkean turvallisuustason suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan yhtiökokouspalveluissamme. Sähköistä valtakirjaa käytettiin tänä keväänä yhteensä 64 yhtiökokouksessa. 

”Sähköiset valtakirjat osoittautuivat hyvin toimiviksi ja ne saivat suuren suosion. Niitä käyttivät niin suuret instituutiosijoittajat kuin pienemmät yhtiöt, joilla sähköinen valtuutus toimii automaattisesti kaupparekisteritietojen pohjalta”, esittelee Kankkunen.

Kattavat palvelut saman katon alta

Tulevien Osakeyhtiölain muutosten tarkoituksena on varmistaa hyvät edellytykset online- ja hybridi-kokouksille. Uskomme etäosallistumisen suosion kasvavan tulevina vuosina. 

”Asiakkaidemme saatavilla on useita vaihtoehtoja etäosallistumisen toteuttamiseen ja hybridi-kokouksiin. Tutkimme vielä ensi kevättä varten uusia vaihtoehtoja. Keskeisenä teemana kaikissa kokousmuodoissa on osakkeenomistajien yhtäläiset osallistumisoikeudet. Selvitämme parhaillaan myös täysin online-kokouksen teknistä toteuttamista Euroclear Finlandin tiloissa olevasta studiosta, jota asiakkaamme voisivat käyttää,” päättää Kankkunen.

Meillä on 30 vuoden kokemus yhtiökokouspalveluista

Yhtiökokous on aina eri osista luotava kokonaisuus, jossa huomioidaan asiakkaan tarpeet.

Palvelumme jakautuvat ennen kokousta ja kokouksen aikaisiin palveluihin. Ennen kokousta tarjoamme ilmoittautumispalvelun internetissä tai puhelimitse. Ennakkoäänestys on mahdollista internetissä ilmoittautumispalvelun osana tai lähettämällä äänet postitse. Perinteiseen äänilipuilla toteutettavaan kokoukseen tuotamme ääniliput kokouksen aikaista äänestämistä varten.

Kokouksen aikainen salikirjanpito ja ääniluettelo ovat keskeinen palvelumme osa. Varsinainen kokousosallistuminen on mahdollista kokouspaikalla joko äänilipuilla tai äänestyslaitteilla. Hybridinä toteuttavassa kokouksessa äänestys kokouspaikalla voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Pelkkään online kokoukseen osakkeenomistaja voi osallistua mobiilisti tai omalta tietokoneeltaan. 


Euroclear Finland  

Lue lisää palveluistamme >

Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) toiminnan ytimessä on arvo-osuusjärjestelmä. Se on kansallisten rahoitusmarkkinoiden perusrakenne, joka yhdistää arvopaperien liikkeeseenlaskijat ja omistajat. Järjestelmän julkista luotettavuutta nauttivassa säilytyksessä on jo yli 10 000 arvopaperilajia, ja säilytysten arvo on yli 504 miljardia euroa. Omistajien arvopaperiomistukset puolestaan ovat järjestelmään kuuluvilla arvo-osuustileillä, joita on yli 2,1 miljoonaa.

Tarjoamme ajantasaiset digitaaliset osakerekisterit ja muut palvelut asiakkaillemme ajasta ja paikasta riippumatta. Arvo-osuusjärjestelmässämme yhtiöiden omistustiedot ovat aina ajan tasalla. Haluamme markkinainfrastruktuurina olla mukana aktiivisesti kehittämässä Suomen rahoitusmarkkinaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Palveluksessamme on reilu 100 osaavaa asiantuntijaa ja olemme osa kansainvälistä Euroclear-konsernia. 


Lisätietoja palvelustamme

Esa Kankkunen
Sales & Relationship Manager
esa.kankkunen(at)euroclear.eu

Elina Lähteenmäki-Ikonen
Communications Manager
elina.lahteenmaki-ikonen(at)euroclear.eu